elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schuurpapier 

schuurpapier  , schoorpepeer , schuurpapier.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
schuurpapier , sjoerpepie:r , schuurpapier; ’t sjoerpepie:r is van de bón af “het schuurpapier is van de bon af”, gezegd tegen een kind dat net (niet) op het zadel van een fiets kan.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
schuurpapier , schoerpepier , schuurpapier.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
schuurpapier , schuurpepier , het , Var. als bij schuren = schuurpapier Der is grof en fien schuurpepier (Vtm), De hals hej dichte zitten en is zo ruug as schoerpepier (kv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schuurpapier , schoerpepier , zelfstandig naamwoord , et; schuurpapier
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
schuurpapier , skuurpepier , (zelfstandig naamwoord) , schuurpapier.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
schuurpapier , sjoorpepeer , (onzijdig) , schuurpapier
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
schuurpapier , schoorpepeer , schuurpapier
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut