elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schravelen

schravelen , schravele , gebrekkig loopen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
schravelen , schraovele , moeilijk lopen, onzeker de weg zoeken. [?]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
schravelen , skravele , werkwoord , Kwakkelen, sukkelen met zijn gezondheid, met moeite vooruit krabbelen. Het woord is een variant van schraven = bijeenschrapen, met de poot krabben. Zie het N.E.W. onder schraven.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
schravelen , schravele , hengele; ni good vuroêt kome (mit loëpe, fietse, schátse).
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
schravelen , schraevele , stèchele.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
schravelen , schravelen , (sa:Rui, veroud.) = het onderspit delven, de minste zijn Kleine jongen moet altied schravelen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schravelen , [bewegen] , sjravele , sjraveltj, sjraveldje, gesjraveldj , 1. met moeite lopen 2. niet stil zitten , Hae sjraveldje mèt mote de berg op.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
schravelen , schravele , schravelde – geschraveld , strompelen; schuiven (op een stoel)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut