elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schouwveger 

schouwveger , schouwveger , schoorsteenveger.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
schouwveger  , schouwvaeger , schoorsteenveger.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
schouwveger , [schoorsteenveger] , sjouwvaeger , (mannelijk) , schoorsteenveger
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut