elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: plafond 

plafond  , plefôn , plafond.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
plafond , plefond , plafond
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
plafond , plafon , plafond, plefon, plefond , het , Ook plefon, plefond = plafond Het woord plefon is bij oes pas van nao de oorlog. Wij zeden miest ‘zolder’ of ‘balken’ (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
plafond , plefón , plafond , Ut plefón moet oovernuuw geschilderd worre, 'r zitte van die gèèl plakke óp. Het plafond moet opnieuw geschilderd worden, er zitten van die gele plekken op.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
plafond , plefon , plafon , zelfstandig naamwoord , et; plafond
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
plafond , plefon , (zelfstandig naamwoord) , plafond.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
plafond , plefóng , (onzijdig/mannelijk) , plefóngs , plefungske , zoldering, plafond , Hae maakdje ei plefungske inne graasj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
plafond , blefon , plafond
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
plafond , plefón , plefóns , plefunke , plafond
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut