elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lengen 

lengen  , linge , lengen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lengen , lengen , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , langer worden De dagen begunt mooi te lengen (Pes) *As de daogen lengen, begunt de winter te strengen (Row), ...begunt de nachten te strengen (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lengen , lengen , (Kampen) verlengen. Tegen kinderen: Bi-j weer an ’t lengen? ‘ben je weer aan het treuzelen om naar bed te gaan?’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
lengen , lengen , werkwoord , langer worden (van dagen)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lengen , lénge , langer worden , Ás de dâg lénge, zal de winter strénge. Als de dagen lengen, zal de winter strengen.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
lengen , linge , lingtj, lingdje, gelingdj , lengen, langer worden , Daag linge mèt Driekuueninge einen hanesjrej, mèt Sint Pieëter twieë en mèt Leechtemès tèlle wae neet mieë.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut