elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kwazel

kwazel , kwazel , onzin.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kwazel , kwazie , tussenwerpsel , (Zuidoost-Drents zandgebied) = onzin Ach kwazie ik geleuf der niks van (Sti), zie ook kwats
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kwazel , kwazel , onzin
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut