elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: karwats 

karwats  , kerwaats , karwats.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
karwats , karwats , karwatse, kerwats , de , karwatsen , Ook karwatse (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), kerwats = karwats Hij kreeg wat mit de karwatse (Rui), zie ook klabats
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
karwats , kerwats , karwats, rijzweep.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
karwats , kärrewatse , karwats
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
karwats , kärwatse , (Gunninks woordenlijst van 1908) karwats
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
karwats , kerwats , zelfstandig naamwoord , de; karwats
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
karwats , kärrewats , (zelfstandig naamwoord) , karwats.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
karwats , [zwanenbloem] , karwats , zwanenbloem (butomus umbellatus) (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
karwats , kerwatsj , (vrouwelijk) , kerwatsje , kerwetsjke , karwats, zweep , Hae kreeg ze gerete mètte kerwatsj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut