elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kapucijner 

kapucijner , kabzeinders , kapseiners, kappezieners, kapsieners, kapzienders , capucyners, eene soort van erwten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kapucijner , kapsijnder , kapucijnder , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Meestal in het meerv. kapsijnders. Kapucijners, zeker soort van grauwe erwten (VAN HALL, Landh. Flora 62) zo genoemd naar het grauwe ordegewaad der Kapucijner monniken.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kapucijner , kapsînder , Kapucijner, grauwe erwt.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
kapucijner  , kappesienner , een soort boonen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kapucijner , kapsienders , capucijners.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
kapucijner , kapsienders , capucijnen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
kapucijner , kapsiener , kapusiener, kapasiener , de , kapsieners , Ook kapusiener, kapasiener (Zuidwest-Drenthe, zuid) = soort erwt, kapucijner Wie hebt vanmiddag kapsieners mit spek had (Bov), kapusieners met spek is goed eten (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kapucijner , kapsiender , kapucijner.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
kapucijner , kapsiender , (zelfstandig naamwoord) , kapucijner. Zie ook: raosdonder.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kapucijner , kapsienders , kapsiender aarten , kapucijners.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut