elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kaf 

kaf , kaf , (onzijdig) , kaf.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
kaf , kaf , (zelfstandig naamwoord) , Bij boeren. Kaf! kaf! lokwoord om een kalf te roepen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kaf  , kaaf , kaf.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kaf , kaf , twintig; kaf hei vijfentwintig
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Winschoter bargoens, in: Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank
kaf , kaaf , kaf.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
kaf , kaf , het , kaf Mit de kafmeule kuj het kaf van het koren scheiden (Ruw), Wij hebt nog wat kaf op de eerpeldobben maokt veur de vörst (Gas), Kaf kwam op de èerpels in de kaokpot (Koe), In zien kussen hef e een koppel kaf (Eex), (fig.) Het kaf van het koren is der of de herrieschoppers zijn weg (Klv), IJ moet het koren van het kaf scheiden (Wee) *Der zit altied wel wat kaf onder het koren slechten onder goeden (Geb); Aj koren hebt dan hej ook kaf (Ruw); Het kaf is het beste van het koren doordenkertje (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kaf , kaf , omhulsel van de graankorrel. Door te wannen werd het kaf van het koren gescheiden. Dit werd veel gebruikt als vulling voor het matras. Haverkaf had daarbij de voorkeur.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
kaf , kaf , kaf
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kaf , kaf , zelfstandig naamwoord , et; kaf (van koren; ook fig.)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kaf , kaaf , (mannelijk) , kaf , Det stuuftj wie kaaf. Höbs doe kaaf inne kop?: denk eens na. Zoea rot es kaaf: door en door rot.: door en door rot.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kaf , kaaf , kaf
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut