elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kadijzen

kadijzen , kaskediezen , kerdiezen , (kaskǝdiezǝ, met hoofdtoon op die) , (zwak werkwoord, transitief) , Alleen in de inf. Zeggen, vertellen. || Spreek maar op, wat heb-je te kaskediezen? Heb-je nog iets te kaskediezen? – Elders hoort men kaskedieën, in Limb. kiskedieën (TUERLINCKX 317). Het woord komt wel van Fra. qu’est-ce qu’il dit of iets dergelijks. – Daarnaast te Krommenie kerdiezen. || Heb-je nou nag meer te kerdiezen? me dunkt ’et ken zo wel! (als iemand veel noten op zijn zang heeft). – Vgl. ook OUDEMANS 3, 338, en O. Volkst. 2, 91.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kadijzen , kerdieze , Niks te kerdieze, niets te verdienen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kadijzen , [verdienen] , kerdieze , kerdiestj, kerdiesdje, gekerdiesdj , verdienen , Is hie get te kerdieze?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut