elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: duvelstoejager 

duvelstoejager  , duuvelstoejaeger , leerjongen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
duvelstoejager , duuvelstoejaeger , iemand die voor alle rotklusjes gebruikt wordt.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
duvelstoejager , duvelstoejaeger , zelfstandig naamwoord , de; 1. manusje-van-alles, duvelstoejager 2. iemand die altijd op het tweede plan komt, die enigszins achtergesteld is in een huishouding met kinderen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
duvelstoejager , doivelstoejager , zelfstandig naamwoord , doivelstoejagers , doivelstoejagertie , [Whw] duivelstoejager, iemand die voor allerlei ongeregelde klussen wordt ingezet
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
duvelstoejager , [handlanger bij allerlei werk] , duvelstoejaeger , (zelfstandig naamwoord) , 1. handlanger bij allerlei werk; 2. iemand die je achter de broek zit.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
duvelstoejager , duuvelstoejaoger , zelfstandig naamwoord , "Van Dale - duvelstoejager - benaming voor iemand die allerlei diensten en ongeregelde werkzaamheden verricht; In het Tilburgs soms het zelfde als duuvelèèr; Interview met de heer De Kok (1978) – Toen zèèk nòr van Bèèrkel Abbedam gegaon, van Bèèrkel Abbedam. Daor heb ik en jaor òf drie gewerkt, drie òf vier jaor. Nèè, ik was gin weever, hè, toen ston ik in de spinnerij meer. As duuvelstoejaoger noemde ze dè. N. Daamen - handschrift 1916 - ""duuvelstoejager - iemand die voor evenveel meedoet, 'n meelooper"""
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut