elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: doorkneed 

doorkneed  , doorknaied , doorkneed.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
doorkneed , deurkneed , deurkneen, deurkneden , Ook deurkneen (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), deurkneden (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe) = doorkneed Hij is goed deurkneed, ...deurkneen goed bij (Sle), Hij is goed deurkneen in zien vak (Zdw), Dat is ’n goed deurknede handelsman (Klv), Hij is goed deurkneed in die zaken (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
doorkneed , deurkneden , deurkneed , bijvoeglijk naamwoord , doorkneed: bekwaam, ervaren; Hi’j is goed deurkneden uitgeslapen, helder en pienter
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut