elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: door de weg

door de weg , deur de weg , deur dei weg , daar, doordien, omdat; daardoor; deur de weg dat ik wat doof bin, verstōn ik nijt goud wat hij zee, (daar ik wat doof ben verstond ik niet goed wat hij zeide); deur dei weg dat hij mie altied sloug mag ’k hōm nooit weer lieden. Valt echter op dei de klemtoon, dan beteekent het: langs dien weg, daardoor: deur dei weg kwam ik te wijten woar hij woonde.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
door de weg , doorreweg , regelmatig.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut