elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: borduren 

borduren , beduren , gebrekkige uitspraak voor: borduren. Middel-Nederlandsch beduren, andere vorm voor borduren. (Verdam.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
borduren  , berdeure , borduren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
borduren , borduren , beduren, berduren , Ook beduren, berduren = borduren Zie was altied an het kliedties borduren (Bor), (fig.) Hij beduurde al mor op deur op het zölfde (Sle), Daor valt niet veule an te borduren van iem. met een lelijk hoofd (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
borduren , beduren , (Gunninks woordenlijst van 1908) borduren
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
borduren , berduren , bodduren , werkwoord , borduren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
borduren , beduure , borduren
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
borduren , bòrduure , zwak werkwoord , borduren; òn oew kónt gebòrduurd ('60) - je kunt de pot op! Dat kun je net denken
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut