elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bladwijzer 

bladwijzer  , blaadwiezer , bladwijzer.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
bladwijzer , bladwiezer , de , bladwijzer Oos Aoltie hef op schole een hele mooie bladwiezer maakt (Bei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bladwijzer , bladwiezer , zelfstandig naamwoord , de; bladwijzer: bijlegger, leeswijzer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut