elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bestuiven 

bestuiven  , bestuuve , bestuuf, bestuufs, bestuuf, bestuufde, bestaove , bestuiven.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
bestuiven , bestoeven , sterk werkwoord, overgankelijk , bestuiven Ze bestoeft de eerpels mit een poeder, zodat er gien kiem an komp (Noo), De hiele blieke is bestèuven (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bestuiven , bestoeven , werkwoord , 1. bestuiven: met zand, stof 2. bestoven raken met zand, stof 3. zich druk van hot naar her begeven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bestuiven , [met stof overdekken; stuifmeel overbrengen] , bestoeven , (werkwoord) , bestöf, bestoof/bestoeven, , bestuiven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut