elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beraad 

beraad , beroad - berou , (alliteratie); in beroad en berou stoan = in beraad staan, besluiteloos zijn. Oostfriesch in beraat en berau nämen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
beraad  , beraod , beraad.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
beraad , beroad , zelfstandig naamwoord, onzijdig , 1 bespreking, 2 voorbehouden tijd voor beslissing. In beroad hòoln, ter overdenking houden; oars beroad op hòoln, zich voorbehouden over iets nog te beslissen; in beroad en berouw stoan, wikken en wegen; in beroad wean, beraads
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
beraad , beraod , het , beraad Nao lang beraod worden ze het iens (Ruw), Zie wilt dat veurstel nog even in beraod holden (And)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beraad , beraod , beraad.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
beraad , beraod , zelfstandig naamwoord , et 1. beraad, overweging 2. overleg, overlegorgaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
beraad , beraed , zelfstandig naamwoord , [Phk] kritiek, tegenwerping Azzik ôk es wat zeg hebbie altijd beraed Als ik ook eens wat zeg heb je altijd kritiek
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
beraad , beraod , (zelfstandig naamwoord) , beraad.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut