elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beogenĀ 

beogenĀ  , be-uige , bezien.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
beogen , beogen , zwak werkwoord, overgankelijk , beogen Ik weet niet, wat ze daor met beoogt, maor ik geleuf niet dat ik er op ingao (Dro)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut