elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: alteratie

alteratie , alterasie , ’t is daar een hille alterasie (opschudding, drukte)
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
alteratie , alderasie , zelfstandig naamwoord de , Alteratie, opschudding. Uit Frans altération.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
alteratie , alterasie , alteraosie, altenasie, alteraatsie, atterasie , zelfstandig naamwoord , (KRS: Wijk, Lang, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols) altenasie (LPW: Bens), alteraatsie (LPW: IJss), atterasie (LPW: Pols) (zn) ontsteltenis, drukte, verwarring Ook (in de vorm alterasie ) in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 29) en Gouda (Lafeber 1967, p. 57). Afkomstig van het Franse altération , dat onder andere ‘onsteltenis’ betekent.
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
alteratie , alteraosie , alteraozie, alternaozie , zelfstandig naamwoord , alteraosies , alteraosietjie , [Fra, altération] verwarring, paniek Deur de alteraosie bin’k ’t glad vergeete Door de paniek ben ik het helemaal vergeten; Deur die hêêle alternaozie wazzik de klus kwijt Door de totale verwarring was ik de kluts kwijt
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
alteratie , alteraosie , (zelfstandig naamwoord) , opwinding. Zie ook: veralteraosie.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
alteratie , alteratie , alteraosie, veralteraosie, veraltereerd , opschudding, verwarring, verbouwereerdheid, schrik; veraltereerd, van zijn stuk gebracht.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
alteratie , alterazzie , zelfstandig naamwoord , verwarring (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
alteratie , alterasie , (vrouwelijk) , ophef, opwinding , Waat ein alterasie óm niks.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut