The Birth of the Iamb in the Early Renaissance Low Countries

Projectleider: Marc van Oostendorp

Onderzoeker: Mirella De Sisto

Financiering: KNAW Humanities-cluster

Binnen dit project wordt aan de hand van een casestudy bestudeerd hoe talen veranderen door taalcontact, hoe poëtisch tradities veranderen door cultureel contact en hoe veranderingen in de taal invloed hebben op de koers van poëtische tradities. Als onderzoeksperiode wordt de 16e eeuw gekozen, een periode waarin de Lage Landen (Antwerpen, Leiden en Amsterdam) een belangrijk centrum voor internationale, culturele en intellectuele leven waren. Bestudeerd wordt hoe invloeden uit verschillende bronnen (Frankrijk en Italië) werden geïntegreerd.