Lokale identiteiten en culturele praktijken

Projectleider: Leonie Cornips

Medewerkers: Irene Stengs

Financiering: Meertens Instituut/NIAS

Korte beschrijving:

Dit onderzoek richt zich op ‘taalcultuur’, een concept dat uitdrukking geeft aan de verwevenheid van cultuur en taal in het uitdragen van lokale identiteit. Dit betekent dat talige elementen (taalkeuze, woordgebruik, grammatica) een inherent onderdeel zijn van culturele praktijken die specifiek met het lokale verbonden worden (feesten, gerechten, sporten etcetera).  Door te onderzoeken hoe culturele en talige praktijken elkaar versterken in het vormen van lokale identiteiten, welke keuzes daarbij worden gemaakt, en wie, waar, wanneer en waarom deze middelen inzetten, proberen de onderzoekers zicht te krijgen op de machtsrelaties binnen en tussen economische, politieke en culturele centra en periferieën. Als casus is gekozen voor taalcultuur in Limburg. Door middel van veldwerk wordt bestudeerd hoe inwoners en buitenstaanders Limburgse eigenheid en diverse lokale identiteiten binnen de provincie beleven en vormgeven.

Deelproject 1: Taalkeuze in een zorginstelling in Limburg. Dit project maakt deel uit van het Europese project Advancing the European Multilingual Experience.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jolien Clijsen

Deelproject 2: Onderzoek naar cognitieve voordelen bij tweetalige dialectsprekende kinderen in Limburg. Download hier de folder voor ouders (pdf).