Poëzie, ritme en metrum


Projectleider:                       Marc van Oostendorp

Medewerkers:                     Louis Grijp, Varun DeCastro-Arrazola

Financiering:                       NWO-Horizon

Korte beschrijving:

Ritme speelt een rol in elke menselijke activiteit waarbij geluid wordt gemaakt: poëzie, (niet-dichterlijke) taal en muziek. In muziek wordt ritme beschouwd als een van de dimensies die structuur aanbrengt, samen met melodie en klankkleur. In taal is ritme een eigenschap die verschillende taaltypes onderscheid. Het metrum in poëzie is een afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. In dit project wordt onderzocht wat de universele aspecten zijn van metrum en in hoeverre ritme in taal en muziek een gedeelde menselijke vaardigheid is.