Taal en getal

Projectleider:                       Sjef Barbiers

Financiering:                       NWO-Horizon

Korte beschrijving:

Dit project richt zich op het talige systeem van telwoorden, rangtelwoorden en hoeveelheidsaanduiders als ‘weinig’ en ‘veel’. De vraag is in hoeverre en hoe het talige systeem bepaald wordt door de niet-talige getalssystemen die bij pasgeboren kinderen en bij dieren aanwezig zijn. Eén deelproject onderzoekt de eerste-taalverwerving van (rang-)telwoorden en kwantificeerders. Een tweede deelproject onderzoekt deze vraag vanuit taalvergelijkend en taaltheoretisch perspectief. Een database van (rang-)telwoord- en kwantificeerdersystemen zal worden gebouwd om vergelijking van talige getalssystemen mogelijk te maken.