Nederlandsheid

Projectleider: Irene Stengs

Medewerkers: John Helsloot, Peter Jan Margry, Irene Stengs, Marc van Oostendorp, Sopie Elpers, Markus Balkenhol

Financiering: Meertens Instituut

Korte beschrijving:

Het ‘culturele eigene’ beleeft een hoogconjunctuur. Aan ‘Nederlandse’ cultuur, tradities, architectuur, design, erfgoed, eten, religie, normen en waarden wordt nadrukkelijk aandacht besteed. De vraag is waarom zich dit nu voltrekt. Vanuit verschillende invalshoeken wordt onderzocht welke emotionele, esthetische en politieke dimensies vorm geven aan wat in dit project als ‘Nederlandsheid’ wordt aangeduid. Hoe wordt Nederlandse cultuur gecommodificeerd? Hoe krijgt Nederlandsheid vorm en uitdrukking via rituelen en populaire cultuur? Hoe verhoudt Nederlandsheid zich tot het koloniale verleden en het postkoloniale heden? Welke rol spelen religiositeit en processen van secularisering? In welke talige vormen komt Nederlandsheid tot uitdrukking?