Tunes & Tales

Projectleiders: Louis Grijp, Theo Meder

Medewerkers: Peter van Kranenburg, Berit Janssen, Folgert Karsdorp, Martine de Bruin, Ellen van der Grijn, Marianne van Zuijlen

Financiering: Computational Humanities (KNAW)

Korte beschrijving:

Dit onderzoek gaat uit van de hypothese dat volksliederen en volksverhalen bestaan uit reeksen van motieven. In het project wordt een computerprogramma ontwikkeld dat de motieven van grote hoeveelheden liederen en verhalen bloot kan leggen. Vervolgens wordt een model ontwikkeld waarmee de variatie van deze motieven wordt gesimuleerd en voorspeld in het proces van mondelinge overlevering.