Orale transmissie

Projectleider: Louis Grijp

Medewerkers: Theo Meder, Martine de Bruin, Maarten van der Peet, Ellen van der Grijn, Marianne van Zuijlen

Financiering: Meertens Instituut

Korte beschrijving:

Bij de mondelinge overlevering (orale transmissie) van volksliederen en volksverhalen treedt enerzijds variatie op; anderzijds blijven sommige elementen van het lied of het verhaal behouden. Dit onderzoek richt zich op de vraag welke structurele en cognitieve elementen onderhevig zijn aan variatie en welke stabiel zijn. Tevens wordt onderzocht hoe het komt dat een lied of verhaal ondanks de variatie herkenbaar blijft.