Levenscyclus van liquidae

Projectleider: Marc van Oostendorp

Medewerkers: Ben Hermans, Frans Hinskens, Etske Ooijevaar

Financiering: Meertens Instituut

Korte beschrijving:

In dit project wordt de uitspraak van de consonanten/l/ en /r/ - samen bekend onder de naam liquidae – bestudeerd in huidige variëteiten van het Nederlands. Daarnaast wordt gekeken naar de historische ontwikkeling van deze klanken. Enerzijds wordt sociolinguïstisch veldwerk uitgevoerd waarbij geavanceerde opnameapparatuur wordt gebruikt. Voor het historische onderzoek wordt anderzijds gebruikgemaakt van elektronische bronnen via Nederlab.