Grammatica's op de kaart

Projectleider: Sjef Barbiers

Medewerkers: Hans Bennis, Gertjan Postma, Marc van Oostendorp, Erik Tjong Kim Sang (postdoc)

Financiering: NWO

Korte beschrijving:

De dialectatlassen die de afgelopen jaren zijn gemaakt laten vooral de geografische spreiding van afzonderlijke taalkenmerken zien. Een belangrijke hypothese in de theoretische taalkunde is echter dat een dialect (of taal) geen toevallige verzameling van afzonderlijke taalkenmerken is. Elk dialect heeft een grammatica, een cluster van taalkenmerken die op een systematische manier met elkaar samenhangen. Doel van dit project is om grote hoeveelheden dialectdata kwantitatief te analyseren, de clusterpatronen die daaruit voorkomen theoretisch te modelleren en de resulterende (deel-)grammatica's op de kaart te zetten. Meer informatie op de website van het project.