Taalportaal

Projectleider: Ton van der Wouden

Medewerkers: Hans Broekhuis, Marc van Oostendorp, Hans Bennis, Kathrin Linke

Financiering: NWO-groot

Korte beschrijving:

Binnen het Taalportaal wordt een virtueel taalinstituut ontwikkeld waarin alle grammaticale kennis over het Nederlands en Fries is samengebracht. Informatie over syntaxis, morfologie en fonologie wordt op een gestructureerde manier gepresenteerd. Op die manier wordt het toekomstig onderzoek naar grammaticale aspecten van het Nederlands en Fries vergemakkelijkt. Het project is een samenwerkingsverband met het INL, de Fryske Akademy en de universiteiten van Leiden en Utrecht.