Externe aspecten van taal en cultuur

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop maatschappelijke veranderingen gepaard gaan met veranderingen in talen en cultureel gedrag.

Projecten: Nederlab Lokale identiteiten

Volledige beschrijving:

Van immigranten wordt verwacht dat ze zich zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen maken en cultureel ingeburgerd raken. Lid zijn van de Nederlandse samenleving impliceert kennelijk dat men kennis en beheersing heeft van deze twee, kenmerkend geachte aspecten van onze maatschappij. Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop maatschappelijke veranderingen gepaard gaan met veranderingen in talen en cultureel gedrag. Zowel de verschuiving van een lokale naar een regionale organisatie als van een meer monoculturele naar een multiculturele samenleving staan centraal. Het onderzoeksthema geeft een beeld van en inzicht in de manieren waarop groepen in de samenleving zich cultureel manifesteren door toe-eigening van bepaalde variabele aspecten van taal en cultuur.