De relatie tussen sociale, geografische en diachrone diversiteit in cultuur

De vraag die binnen dit onderzoeksthema centraal staat is in hoeverre dezelfde interne en externe factoren invloed hebben op sociale, geografische en diachrone diversiteit.

Projecten: Nederlandsheid

Cultuurverschijnselen variëren niet alleen tussen sociale groepen en tussen regio’s, maar ook door de tijd heen. Bovendien veranderen sommige cultuurverschijnselen sneller dan andere. De vraag die binnen dit onderzoeksthema centraal staat is in hoeverre dezelfde interne en externe factoren invloed hebben op sociale, geografische en diachrone diversiteit. Daarbij wordt vooral onderzocht welke processen optreden wanneer culturen met elkaar in contact komen. Te denken valt aan nieuwvormingen en mengvormen van culturen. Een andere vraag is in hoeverre interne en externe factoren invloed hebben op de resistentie van cultuurverschijnselen.