Grenzen aan culturele diversiteit

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop zowel interne als externe factoren een rol spelen in de vormgeving van cultuur.

Projecten: Orale transmissie Tunes&Tales Fact Cogitch

De etnologie aan het Meertens Instituut onderzoekt de cultuur van het dagelijks leven in Nederland in al zijn diversiteit en dynamiek. Aansluitend bij recente discussies in de sociale en de geesteswetenschappen, hanteert zij zowel een interne als een externe benaderingswijze. Enerzijds zijn menselijke competenties bepalend voor cultuur. Anderzijds spelen ook externe factoren een belangrijke rol in de vormgeving van culturele categorieën. Ook hier geldt dat de menselijke cognitie een bepaald aanbod creëert aan cultuur, waaruit verschillende bevolkingsgroepen hun eigen selectie maken en zich die toe-eigenen. Etnologen wijzen er met nadruk op dat wat wordt aangeduid als ‘volkscultuur’, ‘erfgoed’ of ‘nationale identiteit’ constructies zijn.