De relatie tussen dynamiek en diversiteit in taal

Dit onderzoeksthema bestudeert in hoeverre dynamiek in dialecten en andere taalvariëteiten een evolutionaire visie op taalverandering ondersteunt.

Projecten: Levenscyclus van liquidae

Het taalonderzoek aan het Meertens Instituut bestudeert taalverandering als een krachtenspel van interne en externe factoren. De richting waarin talen veranderen, lijkt bepaald te zijn door een aan de evolutietheorie gerelateerd algoritme. De grammatica genereert betrekkelijk willekeurige variatie; de omgeving selecteert uit dit aanbod bepaalde varianten op basis van sociaal of regionaal prestige. Taalverwerving tenslotte zorgt voor de reproductie van de geselecteerde varianten van moeder op kind. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dynamiek in dialecten en andere taalvariëteiten (bijvoorbeeld het proces van regiolectisering) een dergelijke visie op taalverandering ondersteunt.