Grenzen aan taalvariatie

In dit onderzoeksthema wordt enerzijds bestudeerd welke taalverschijnselen mogelijk en onmogelijk zijn in natuurlijke taal, en anderzijds welke taalverschijnselen al dan niet voorkomen in de sociale ruimte.

Projecten: Grammatica's op de kaart, Invarianten in taalverandering, Taalportaal

Het taalonderzoek aan het Meertens Instituut bestudeert taalvariatie als een resultaat van zowel interne als externe factoren. Met dit uitgangspunt verenigt het twee taalkundige stromingen die vaak gescheiden zijn. Enerzijds de generatieve taalkunde die generalisaties tussen talen zoekt op basis van menselijke cognitieve vermogens. Anderzijds de sociolinguïstiek die taalvariatie vooral bestudeert als resultaat van omgevingsfactoren. In het taalonderzoek van het Meertens Instituut komen zowel de nature als de nurture-kant aan bod. In dit onderzoeksthema wordt enerzijds bestudeerd welke taalverschijnselen mogelijk en onmogelijk zijn in natuurlijke taal (“nature”), en anderzijds welke taalverschijnselen al dan niet voorkomen in de sociale ruimte (“nurture”).