Kennis en cognitie: taal en cultuur vanuit intern perspectief

In dit onderzoekthema wordt onderzocht in hoeverre uitingen van taal en cultuur gezien kunnen worden als resultaat van een of meerdere kennismodules.

Projecten: Poëzie, ritme en metrum Taal en getal Muziek en taal

Lange tijd werden taal en cultuur gezien als externe eigenschappen die vooral bepaald werden door de omgeving. In deze visie staan cultuur en natuur tegenover elkaar en wordt cultuur beschouwd als een product van 'nurture'. Deze nurture-visie op taal en cultuur komt door biologisch, neurologisch en cognitief-psychologisch onderzoek onder druk te staan. Er bestaat toenemende evidentie dat menselijke cognitie bestaat uit verschillende modules die zijn ingericht voor een specifiek onderdeel van menselijk gedrag, zoals bijvoorbeeld taal of muziek. In dit onderzoekthema wordt verder onderzocht in hoeverre uitingen van taal en cultuur gezien kunnen worden als resultaat van een of meerdere kennismodules.