Onderzoeksthema's

 • Taalcultuur

  De interdisciplinaire studie van ‘taalcultuur’, betreft een benadering waarin ideologie, en talige en culturele vormen en handelingen in volwaardige samenhang en in relatie tot elkaar worden bestudeerd. Het onderzoek beoogt inzicht te genereren in hoe geïnternaliseerde normen en waarden, gevestigde categorieën en dominante ideologieën op elkaar ingrijpen, elkaar versterken of juist tegenwerken bij de (onbewuste) voorkeuren die mensen hebben voor bepaalde talige en culturele elementen. 

  Lees meer...
 • Orale cultuur

  De etnologische focus op orale cultuur binnen het Meertens Instituut ligt op volksverhalen en volksliederen. In de groep Lied- en Verhaalcultuur wordt onderzoek gedaan naar het repertoire van liederen en volksverhalen in Nederland, en met name naar hun nationale en internationale traditie, transmissie, betekenis en variatie over regionale en politieke grenzen. 

  Lees meer...
 • Het dagelijks leven

  De focus op het alledaagse leven krijgt concreet vorm in onderzoeksprojecten die een aantal thematische dwarsverbanden laten zien. Zo vormen processen van in- en uitsluiting een centraal thema in het brede onderzoeksproject naar Nederlandsheid, in het onderzoek naar Zwarte Nederlanders in de Atlantische wereld, en in het onderzoek naar Populisme, social media en religie

  Lees meer...
 • Variabele en invariabele eigenschappen van het Nederlands

  Deze projecten nemen een grammaticaal perspectief en proberen vast te stellen welke eigenschappen van het Nederlands relatief stabiel zijn én welke relatief variabel zijn, zowel synchroon als diachroon.

 • De geschiedenis van Nederlands taalcontact

  Dit bestaat uit een aantal projecten die naar verschillende perioden in de geschiedenis kijken om te bezien hoe standaardisatie variëteiten van het Nederlands heeft beïnvloed. Het neemt ook historische processen van standaardisatie in beschouwing, die mogelijk minstens deels als een antwoord op contact kunnen worden gezien.

 • Het Nederlands in contact met andere talen

  Deze projecten onderzoeken van een aantal invalshoeken hoe taalcontact variëteiten van het Nederlands in onze huidige tijd beïnvloedt, zowel in Nederland en daarbuiten (dat laatste vooral in een postkoloniale context)