Onderzoek

Van oudsher is de verscheidenheid in Nederlandse taal en cultuur het centrale thema van de documentatie en het onderzoek aan het Meertens Instituut. Al in de jaren ‘30 van de vorige eeuw werden onder leiding van P.J. Meertens de Dialecten-commissie en de Volkskundecommissie in één bureau samengebracht. Vanaf het allereerste moment zijn echter de bestudering van taalvariatie in het Nederlandstalige gebied (voorheen dialectologie, nu variatielinguïstiek) en de bestudering van alledaagse cultuur (voorheen volkskunde, nu etnologie) zowel inhoudelijk als organisatorisch gescheiden geweest.

Sinds januari 2013 zijn de twee onderzoeksgebieden samengebracht in één onderzoeksafdeling. Met deze nieuwe structuur sluit het Meertens Instituut nauw aan bij het profileringsgebied Nederlandse geschiedenis, cultuur en taal van de KNAW. Het nieuwe onderzoek is georganiseerd in thema’s. De onderzoeksthema’s rouleren om de vijf jaar. Alle senioronderzoekers van het Meertens Instituut voeren onderzoek uit op één of meerdere thema’s. De deelprojecten worden deels intern en deels extern gefinancierd. Elk thema heeft zijn eigen themaleider, die verantwoordelijk is voor de continuïteit en coherentie van de deelprojecten binnen dat thema.