Onderzoek

Het onderzoek van het Meertens Instituut is georganiseerd in twee deelgebieden: etnologie en variatielinguïstiek. Het instituut heeft daarnaast speciale aandacht voor twee verbindende multidisciplinaire deelterreinen: taalcultuur en digital humanities. Op de website worden de thematische deelprojecten benoemd waarop in de komende jaren gewerkt gaat worden, en de betrokken onderzoekers. Daar waar externe financiering aangetrokken kan worden, zullen projectteams uitgebreid kunnen worden met PhD-studenten of postdoc-onderzoekers. In ieder deelproject zullen mogelijkheden voor externe fondsenwerving benut worden.