NWO Internationaliseringsproject met medewerking Meertens Instituut

Datum
1 augustus 2017
NWO kent aan zeven onderzoeksgroepen financiering toe vanuit het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen. Het gaat om projecten waarbinnen een Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroep samenwerkt met minimaal twee buitenlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen.
Doel van dit programma is het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse geesteswetenschappers en hun buitenlandse collega's en versterking van internationale netwerkvorming. Het Meertens Instituut is in de persoon van Leonie Cornips betrokken bij één van de zeven projecten:
 
 
Verdeeld Europa: partitiviteit in Europese talen
(Dr. A.P. (Petra) Sleeman, UvA, met medewerking van het Meertens Instituut)
Partitieve elementen zoals het Nederlandse er (ik heb er drie) of het Franse du (du pain) zijn
moeilijk te vatten voor personen die een tweede taal leren. Waarom hebben sommige Europese talen ze eigenlijk? 15 experts uit 7 Europese landen zullen hiervoor een uniforme onderzoeksmethode ontwikkelen.
 
Foto: Flickr.com, Facts about languages (CC0 1.0 Universal, CC0 1.0)