Research Data Management

Onderzoeksdata zijn gegevens die gebruikt zijn als bron voor een analyse, of gegevens die verzameld zijn gedurende een onderzoek. Onderzoeksdata bestaan in verschillende vormen, bijvoorbeeld:

  • enquêteresultaten,
  • interviews,
  • afbeeldingen,
  • geografische data,
  • secundaire bronnen (gegevens verkregen uit archief- en literatuuronderzoek).

Uit oogpunt van wetenschappelijke integriteit moeten de bij het onderzoek gebruikte data:

  • controleerbaarzijn en
  • duurzaam en veiligopgeslagen zijn.

Onderzoekers en andere dataverzamelaars kunnen bij het Meertens Instituut hun data opslaan. De data worden bij het Meertens Instituut opgeslagen volgens de richtlijnen van het Data Seal of Approval en de KNAW.

De voorbereiding

Het is van belang in een vroeg stadium te realiseren welke data gebruikt en/of geproduceerd gaan worden bij het onderzoek en ook om een schatting van de uiteindelijke omvang daarvan te maken.

Soms bevatten de data gevoelige informatie (bijvoorbeeld in het geval van interviews). Het is noodzakelijk om daar van tevoren over na te denken en onder andere toestemming aan de betrokkenen te vragen om de data te archiveren en eventueel openbaar te maken.

De volgende documenten bevatten achtergrondinformatie en handvaten:
* Het beheren, documenteren en delen van data: de Datanotitie en het Datamanagementplan van het Meertens Instituut.
* Het voorbereiden en selecteren van data:
Selection of Research Data, Guidelines for appraising and selecting research data (pdf) of de Checklist bewaren en selecteren van data op de website van Research Data Netherlands.
* Informatie over bestandsformaten: een lijst met preferred formats en geaccepteerde bestandsformaten

Het deponeren

Voor het deponeren van data kunt u contact opnemen met Douwe Zeldenrust, coördinator onderzoekscollecties.

Juridische aspecten

Met externe onderzoekers kunnen hun data aan het Meertens Instituut schenken of deponeren. Bij deponeren sluit het Meertens Instituut een licentieovereenkomst af met de onderzoeker.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Zeldenrust, coördinator onderzoekscollecties.