Audiodigitalisering

Sinds 1998 beschikt het Meertens Instituut over twee audiostudio's. Deze waren in eerste instantie bedoeld voor het digitaliseren van het eigen geluidsarchief. Al gauw bleek er ook van buitenaf een grote vraag te zijn naar dit specialisme. Sindsdien is er door menig instantie een beroep gedaan op onze ervaring en kennis. De Meertens studio's staan onder leiding van Kees Grijpink die meer dan 37 jaar ervaring heeft als geluidstechnicus. Hij heeft deze ervaring opgedaan in verschillende functies in de professionele geluidstechniek tijdens zijn werkzaamheden voor nationale en internationale platenmaatschappijen en artiesten. Door deze ervaring en de gerichte investeringen in apparatuur hebben de Meertens studio's een belangrijke plaats ingenomen bij de conservering van het Nederlands cultureel erfgoed. Omdat het bij onze opdrachtgevers vaak om grote aantallen gaat, kunnen wij voor het in de hand houden van de looptijd van een opdracht een beroep doen op een team van gespecialiseerde technici.

Buiten het in opdracht digitaliseren, conserveren en restaureren geven wij ook regelmatig advies aan grote en kleine geluidsarchieven in binnen- en buitenland. Het gaat hierbij om advies over collecties van musea, andere KNAW-instituten, universiteiten en om internationale, nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke geluidsarchieven. Het advies betreft over het algemeen de opslag van de originele geluidsdragers, assistentie bij het daadwerkelijk digitaliseren en andere bijkomende vraagstukken.

Deze kennis proberen wij ook over te brengen via onze medewerking aan bijvoorbeeld de GO-cursus "AV archievering in de praktijk". Daarnaast hebben wij op uitnodiging van de ECPA (European Commission on Preservation and Access) actief deelgenomen aan het TAPE seminar (Training for Audiovisual Preservation in Europe) van oktober 2004. Op verzoek van de stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is er zitting genomen in de expertgroep om te komen tot een eisenpakket met standaarden. Deze standaarden dienen als leidraad voor alle erfgoedinstellingen in Nederland.