Plaats:  Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden
Tijd: 12.30 - 17.15 uur
Meer informatie en aanmelding via link