Artikelen

Collectie Pim Fortuyn

Collectie Pim Fortuyn


De moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 schokte de Nederlandse samenleving diep. De emoties die daardoor die dag en in de weken daarna loskwamen zijn door vele tienduizenden op schrift verwoord. Dit geschiedde via brieven en emails, in (on-line) condoleanceregisters, op kaartjes of via pamfletten, affiches, foto's, tekeningen en andere memorabilia. 

Veel van die documenten en realia werden in de week na de moord geplaatst bij enkele spontaan gecreëerde herdenkingsmonumenten: op het Mediapark in Hilversum, voor Fortuyns woonhuis en het gemeentehuis in Rotterdam, bij het oorlogsmonument op de Dam in Amsterdam en bij zijn (tijdelijke) graf op de begraafplaats Driehuis-Westerveld.

Een groot deel van deze uitingen is door de autoriteiten verzameld en aan de familie Fortuyn overhandigd. Het is de schriftelijke neerslag en materiële uitdrukkingsvorm van de schok, de ontreddering, de rouw, de woede, het protest of het verdriet dat in de periode van ongeveer mei-juli 2002 in de Nederlandse samenleving tot uiting kwam. Een 'tekstboek' bevat een aantal van die brieven.

De familie Fortuyn heeft na kennisneming van het rouwbeklag besloten dit materiaal voor het nageslacht te laten bewaren en toegankelijk te houden. Inclusief een selectie uit de neergelegde objecten is daarom dit materiaal in december 2003 aan het Meertens Instituut in Amsterdam overgedragen en in bewaring te geven. Het Meertens Instituut heeft als nationale erfgoedinstelling voor Nederlandse taal en cultuur dit bestand geordend en toegankelijk gemaakt en stelt het beschikbaar voor onderzoekers of instellingen die de betekenis van de moord op Fortuyn en de gevolgen daarvan voor de samenleving willen achterhalen of illustreren.

De inhoud van de collectie is beschreven in een inventarislijst aan de hand waarvan een indruk kan worden verkregen van de diversiteit van de inhoud van de documenten en objecten. In totaal omvat het bestand zo'n 20 strekkende meter aan materiaal.

Een selectie van ruim 100 stukken van de duizenden in het archief is via een slideshow op deze pagina te zien.

Voor informatie over de Fortuyn-collectie:
    dr. Peter Jan Margry,
    tel. 020 - 4628500.


Wie meer wil lezen over de inhoud en betekenis van de neergelegde documenten en de tijdelijke herdenkingsplaatsen voor Pim Fortuyn;

artikel (Eng.) uit 2003: 'The Murder of Pim Fortuyn and Collective Emotions. Hype, Hysteria and Holiness in The Netherlands?' door P.J. Margry
artikel (Eng.) uit 2009: 'Spontaneous Shrines' door I. Stengs

lezingtekst  (NL) over enige heiligheidsaspecten inzake Fortuyn.

Clemens van Herwaarden, Fortuyn, chaos en charisma (Amsterdam: Bert Bakker, 2005)

Clemens van Herwaarden, Liefde voor een leider. Het charismatisch leiderschap van Pim Fortuyn (proefschrift EUR, 2016)