Artikelen

Algemeen

De Nederlandse etnologie richt zich op het beschrijven en interpreteren van de culturele categorieën die het dagelijks handelen van mensen vorm geven en tegelijkertijd daarin vormgegeven worden. Niet alleen de cultuurverschijnselen zelf, maar ook de processen van toeëigening en betekenisgeving vormen het uitganspunt van het etnologisch onderzoek. De sociale en geografische verspreiding van de bestudeerde objecten is daarbij een belangrijk gegeven. Het etnologisch onderzoek aan het Meertens Instituut richt zich primair op contemporaine verschijnselen en kent de volgende aandachtsgebeiden: Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur.

Het doel van het etnologisch onderzoek op het Meertens Instituut is inzicht te verwerven in de maatschappelijke betekenis van cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving. Daartoe wordt de verscheidenheid van het dagelijks leven in kaart gebracht en opkomende, resistente ('tradities') en verdwijnende cultuurelementen en hun samenhang onderzocht. Het gaat hierbij vaak om ogenschijnlijk triviale processen van betekenisgeving die in hun brede verschijningsvorm niettemin belangrijke effecten voor de samenleving met zich mee kunnen brengen.

De etnologie wil cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving via diachroon en synchroon onderzoek benoemen en beschrijven en vervolgens in hun samenhang begrijpen en verklaren, en met de resultaten daarvan - de etnologische cultuuranalyse - in algemene zin een bijdrage leveren aan het inzicht in sociale communicatiesystemen en culturele ontwikkelingsprocessen. Het onderzoek richt zich daarbij ook op de betekenis en de toeëigening van cultuurverschijnselen in een multiculturele context.

 • Tijdschrift: Quotidian

  Journal for the Study of Everyday Life

  Quotidian vormt een internationaal, interdisciplinair, peer-reviewed podium voor de bestudering van het alledaagse leven. Centraal staat de dagelijkse cultuurpraktijk: het leven dat zich voltrekt op straat, kantoor en in de huiskamer. Quotidian heeft als doel om deze cultuurpraktijk te beschrijven en te analyseren. Quotidian is geworteld in de Nederlandse academie, maar staat tevens open voor studies naar het alledaagse leven in andere Europese landen. Het tijdschrift biedt ruimte voor theoretische, empirische en historische studies, die een innovatie bijdrage bieden aan lopende discussies in wetenschap en samenleving. Quotidian stimuleert ook het debat over alledaagse cultuurverschijnselen tussen wetenschap en de professionele cultuursector, dit aan de hand van discussieartikelen waar beide partijen op elkaars standpunten en thema's reageren.

  Quotidian wordt digitaal aangeboden door Amsterdam University Press en financieel ondersteund door het Meertens Instituut. De hoofdredactie bestaat uit: Sophie Elpers, Maartje Hoogsteyns en Stijn Reijnders (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  Call for papers

  Begin 2012 verscheen het derde nummer van Quotidian. Voor het vierde nummer is de redactie op zoek naar bijdragen in de vorm van wetenschappelijke artikelen (tussen de  5000 en 8000 woorden). Het tijdschrift heeft nadrukkelijk een interdisciplinair karakter: bijdragen zijn welkom uit een scala aan disciplines, variĆ«rend van etnologie, antropologie, cultural studies en communicatiewetenschap tot archeologie. Teksten kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2012 en kunnen in het Nederlands of Engels geschreven zijn. De richtlijnen voor vormgeving en annotatie zijn te vinden op de website van Quotidian: www.quotidian.nl. Na het indienen wordt een artikel beoordeeld door minimaal twee anonieme reviewers.
   
  In dat kader is de redactie ook op zoek naar personen die als reviewer zouden willen optreden voor het tijdschrift. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..