Sijs, prof. dr. N. van der (Nicoline)

Researcher Variationist Linguistics

email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefoon
020 4628 586
linkedin
www.linkedin.com/pub/nicoline-van-der-sijs/33/141/914

more information

Research results

  van der Sijs, N. (2017). Dutch. In G. Kanarakis (Ed.), The legacy of the Greek language. (pp. 211-239). New York/Boston: Peridot International Publications.
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2015). Onverwachte verwanten: Wekelijkse bijdrage voor de Taalkalender 2015. In De Taalkalender 2015 van Onze Taal. Bekking & Blitz.
  van der Sijs, N. (2015). The Netherlands. In D. Goldstein (Ed.), Oxford Companion to Sugar and Sweets. (pp. 473). Oxford: Oxford University Press.
  van der Sijs, N. (2015). Een DNA-test voor het vaststellen van lexicale verwantschapspatronen. In Addenda. Artikelen voor Ad Foolen. (pp. 401-407). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2015). Woordovereenkomsten. In De Taalkalender 2016. Amersfoort: Bekking & Blitz.
  van der Sijs, N. (2015). Etymologie. In T. den Boon, & R. Hendrickx (Eds.), Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal . (15e druk ed.). Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
  Kruijsen, T. J. W. M. & van der Sijs, N. (2014). Kaarten in soorten en maten. In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur. (pp. 18-27). Amsterdam University Press.
  van der Sijs, N. (2014). ‘Bijdetijdse redacteuren?’. In W. Daniëls (Ed.), Verhalen over taal: 150 jaar Van Dale. (pp. 57-61). Utrecht: Van Dale Lexicografie.
  van der Sijs, N. & van Reenen, P. (2014). Verschuiven de dialectgrenzen? In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur. (pp. 81-87). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  van der Sijs, N. (2014). Greek influence on Dutch. In G. Kanarakis (Ed.), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Καναράκης [The diachronic influence of Greek on other languages]. (pp. 227-253). Athens: Papazissis Publications: Athens.
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2014). Modern klassiek. In De Taalkalender 2014. Bekking & Blitz.
  van der Sijs, N. (2013). Voortschrijdend inzicht of: de toekomst van de etymologie. In Voortschrijdend inzicht. Omdat wetenschap niet stilstaat. (pp. 41-45). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  van der Sijs, N. (2013). Sluitdagen en afpakschuur: de Indisch-Nederlandse woordenschat. In H. Brand, B. Groen, E. Hoekstra, & C. van der Meer (Eds.), De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. (pp. 389-402). Leeuwarden: Fryske Akademy.
  van der Sijs, N. van Reenen, P. & Rem, M. (2013). Dialectgeografie van het Nederlands. In Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien. (pp. 211-220). Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
  van der Sijs, N. (2013). Voorwoord. In Fryslân. Land van talen, een geschiedenis, Reitze J. Jonkman en Arjen P. Versloot. (pp. 7-9). Leeuwarden: Afûk.
  van der Sijs, N. (2013). Etymologie als wetenschappelijke discipline. In Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien. (pp. 159-168). Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
  van der Sijs, N. (2013). De digitalisering van het Nederlandstalige erfgoed. In M. Geels, & T. van Opijnen (Eds.), Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en. (pp. 130-134). Amsterdam: Maven Publishing.
  van der Sijs, N. (2012). Nederlandse woorden in het Amerikaans Engels. In Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs. (pp. 219-220). Haarlem: Mension Uitgevers B.V..
  van der Sijs, N. (2012). 'Hebben alle talen leenwoorden?'. In M. Jansen, & M. Boogaard (Eds.), De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal. (pp. 137-139). Amsterdam: Athenaeum.
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2012). Het geheugen van woorden (52 stukken iedere vrijdag). In Onze Taal Taalkalender 2012. Den Haag: SDU.
  van der Sijs, N. (2012). Double Dutch. In Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs. (pp. 69-70). Haarlem: Mension Uitgevers B.V..
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2011). Moedertaal. Verwantschapswoorden aan de wieg van Nederlandse uitdrukkingen. In Van je familie moet je het hebben. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. (pp. 143-159)
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2011). Bijbeltaaldag (52 stukken iedere zondag). In Onze Taal-Taalkalender 2011. Den Haag: SDU.
  van der Sijs, N. (2011). Dutch Words in American English. In G. Scheltema, & H. Westerhuijs (Eds.), Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware. (pp. 219-220). New York: Museum of the City of New York.
  van der Sijs, N. (2011). Double Dutch. In G. Scheltema, & H. Westerhuijs (Eds.), Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware. (pp. 69-70). New York: Museum of the City of New York.
  Kruijsen, T. J. W. M. & van der Sijs, N. (2010). Mapping Dutch and Flemish. In R. Klein, S. Rabanus, & A. Lameli (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, Volume 2: Language Mapping. (pp. 180-202). Berlijn: De Gruyter Mouton.
  van der Sijs, N. (2009). Loanwords in Dutch. In M. Haspelmath, & U. Tadmor (Eds.), Loanwords in the World’s Languages: A Comparative Handbook, ed. Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri. (pp. 338-359). Berlin/New York: De Gruyter Mouton.
  van der Sijs, N. (2009). Dutch vocabulary. In M. Haspelmath, & U. Tadmor (Eds.), World Loanword Database (WOLD). http://wold.livingsources.org/vocabulary/12: Max Planck Digital Library.
  van der Sijs, N. (2005). Etymologie. In Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. red. T. den Boon, D. Geeraerts, Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
  van der Sijs, N. (2004). The role of purism in language development - historical and political aspects. In D. ó Riagáin, & T. Stolz (Eds.), Purism. Second helping. Papers from the conference on ‘Purism in the age of globalisation’, Bremen, September 2001. (pp. 1-24). Bochum: Brockmeyer.
  van der Sijs, N. (2003). The codification of etymological information. In P. van Sterkenburg (Ed.), A Practical Guide to Lexicography. (pp. 312-321). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  van der Sijs, N. & Berteloot, A. (2002). Dutch. In M. Görlach (Ed.), An Annotated Bibliography of European Anglicisms. Oxford: Oxford University Press.
  van der Sijs, N. & Berteloot, A. (2002). Dutch. In M. Görlach (Ed.), English in Europe. (pp. 37-56). Oxford: Oxford University Press.