Sijs, prof. dr. N. van der (Nicoline)

Researcher Variationist Linguistics

email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefoon
020 4628 586
linkedin
www.linkedin.com/pub/nicoline-van-der-sijs/33/141/914

more information

Research results

books | editor collection | articles | reviews | lectures | bijdragen dag- of weekblad

BOOKS

 • Sijs, N. van der. (2014) De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen. Nijmegen : RUN, 2014.. Full text: http://depot.knaw.nl/14952
 • Sijs, N. van der. (2011) Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam : Bert Bakker, 2011. Full text: http://depot.knaw.nl/12506
 • Sijs, N. van der. (2011) Nederlab - Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and culture. penvoerder: Meertens Instituut : NWO-Groot aanvraag, 2011. Full text: http://depot.knaw.nl/12137
 • Sijs, N. van der & H. Beelen & I. Biesheuvel. (2011) Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten, met een cd-rom met diverse zeemanswoordenboeken. Zutphen : Walburg Pers, 2011. Full text: http://depot.knaw.nl/12505
 • Sijs, N. van der. (2010) Nederlandse woorden wereldwijd. Den Haag : SDU, 2010. Full text: http://depot.knaw.nl/10253
 • Sijs, N. van der. (2009) Cookies, Coleslaw, and Stoops. The Influence of Dutch on the North-American Languages. Amsterdam / Chicago : AUP / University of Chicago Press: http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089641243, 2009.. Full text: http://depot.knaw.nl/10254
 • Sijs, N. van der & M. Philippa & F. Debrabandere & A. Quak & T. Schoonheim. (2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, deel 4 (S-Z). Amsterdam : AUP, 2009. Full text: http://depot.knaw.nl/12504
 • Sijs, N. van der & R. Willemyns & J. de Vries & P. Burger. (2009) Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen. Amsterdam : Bert Bakker, 2009. Full text: http://depot.knaw.nl/10256
 • Sijs, N. van der. (2009) Yankees, cookies en dollars. De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen. Amsterdam : AUP, 2009. Full text: http://depot.knaw.nl/10255
 • Sijs, N. van der & M. Philippa & F. Debrabandere & A. Quak & T. Schoonheim. (2007) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, deel 3 (Ke-R). Amsterdam : AUP, 2007. Full text: http://depot.knaw.nl/12508
 • Sijs, N. van der. (2006) Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen. Den Haag : SDU, 2006. Full text: http://depot.knaw.nl/10260
 • Sijs, N. van der. (2006) Klein uitleenwoordenboek. Den Haag : SDU, 2006. Full text: http://depot.knaw.nl/10259
 • Sijs, N. van der. (2005) De geschiedenis van het Nederlands in een notendop. Amsterdam : Prometheus, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/10289
 • Sijs, N. van der & J. Engelsman & E. Sanders & R. Tempelaars. (2005) Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Huldebundel N. van der Sijs 50 jaar. Den Haag : SDU, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/10263
 • Sijs, N. van der. (2005) Van Dale Groot Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/12092
 • Sijs, N. van der. (2004) Hondsdraf. Waar komen onze woorden vandaan?. Den Haag : SDU, 2004. Full text: http://depot.knaw.nl/10264
 • Sijs, N. van der. (2004) Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN. Den Haag : SDU, 2004. Full text: http://depot.knaw.nl/10286
 • Sijs, N. van der. (2003) Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië, van P.J. Veth, met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely. Amsterdam : L.J. Veen, 2003. Full text: http://depot.knaw.nl/10266
 • Sijs, N. van der & E. Sanders. (2002) Boeven-jargon van Henri Roskam. Amsterdam : L.J. Veen, 2002. Full text: http://depot.knaw.nl/10268
 • Sijs, N. van der & J.G.M. Moormann. (2002) De geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk met een nieuw, nagelaten deel. Amsterdam : L.J. Veen, 2002. Full text: http://depot.knaw.nl/10265
 • Sijs, N. van der. (2001) Chronologisch woordenboek van het Nederlands. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen. Amsterdam : L.J. Veen, 2001. Full text: http://depot.knaw.nl/10261
 • Sijs, N. van der & J. Engelsman. (2000) Nota bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands. Den Haag : SDU, 2000. Full text: http://depot.knaw.nl/10269
 • Sijs, N. van der & C.A. Backer. (2000) Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, ingeleid door J.F. Veldkamp en opnieuw uitgegeven door Nicoline van der Sijs. Amsterdam : L.J. Veen, 2000. Full text: http://depot.knaw.nl/10270
 • Sijs, N. van der. (2000) Wie komt daar aan op die olifant? Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië. Amsterdam : L.J. Veen, 2000. Full text: http://depot.knaw.nl/10295
 • Sijs, N. van der. (1999) Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620. Amsterdam : Contact, 1999. Full text: http://depot.knaw.nl/10272
 • Sijs, N. van der. (1998) Geleend en uitgeleend. Nederlandse woorden in andere talen & andersom. Amsterdam : Contact, 1998. Full text: http://depot.knaw.nl/10273
 • Sijs, N. van der & P.A.F. van Veen. (1997) Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden. Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 1997.
 • Sijs, N. van der. (1996) Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag : SDU, 1996. Full text: http://depot.knaw.nl/10299
 • Sijs, N. van der. (1996) Nederlands in het buitenland. Buitenlands in Nederland. Den Haag : Nederlandse Taalunie, 1996. Full text: http://depot.knaw.nl/10297
 • Sijs, N. van der & Sana Langeveld. (1995) Prisma Taalgids Russisch. Utrecht : Spectrum, 1995.
 • Sijs, N. van der & J.J.M.I. Waszink-Willemse & P.M. Waszink. (1985) Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian, Pskov 1607, vol. III.: Russian-Low German Glossary. Copenhagen : Royal Danisch Academy of Sciences and Letters, 1985.

EDITOR COLLECTION

 • Sijs, N. van der. (2014) De Kaartenbank. Over taal en cultuur. Amsterdam : AUP, 2014.. Full text: http://depot.knaw.nl/14235
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Abraham Lenertsz Vrolingh, Der Matroosen Ghesontheydt, ofte De goede Dispositie der Zee-varende ende alle andere Lieden, Antwerpen 1663. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Cornelis Bontekoe/Stephanus Blankaart, Gebruik en Mis-bruik van de Thee, Mitsgaders een Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak. Hier nevens een Verhandelinge van de Coffee, ’s-Gravenhage/Amsterdam, 1686. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Eduard Putman/Abraham Lenertsz Vrolingh, Putmans Manuael, Dat is Een Kleyn Pest-Boecxken, Antwerpen 1663. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Geuse Lietboek, Waer in begrepen is den Oorspronck van de troublen der Nederlantsche Oorlogen, en het gene daer op gevolght is, Amsterdam, 1683. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi. Int Iaer ons Heeren, 1620, Amsterdam, 1620. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi. Int Iaer, Ist nIet een Maegt DIe s’VVereLts VerLosser heeft ghebaert? Amsterdam, 1618. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. Int Iaar ons Heeren, 1619, [Amsterdam] 1619. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. In’t Iaar ons Heeren 1620 [sc. 1621], Amsterdam, 1621. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden; Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. In’t Iaar ons Heeren, 1622, Amsterdam, 1622. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van S. Blankaart, De Borgelyke Tafel, Om lang gesond sonder ziekten te leven, Amsterdam 1683. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Schriftuerlyke Gesangen, Amsterdam: Wed. P. Arentsz en C. van der Sys, ca. 1705. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) Digitale uitgave van Ueelderhande Liedekens, gemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in Druck zijn wtghegaen, Amsterdam: Nicolaes Biestkens, 1582. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Beschryvinge van de Noordtsche Landen, Die gelegen zijn onder den Kouden Noordt-Pool, Als Denemarcken, Sweeden, Noorweghen, Finlandt, Laplandt, Godtlandt, Pollen, Pruyssen, Ys-Landt, etc. [...], Amsterdam, z.j. (166X). Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Statenvertaling), 2de druk, Leiden 1657. Den Haag : DANS, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van C.G. Zorgdrager en Abraham Moubach, Bloeijende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche Groenlandsche Visschery, ’s-Gravenhage, 1727. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van De Amsterdamsze gaare-keuken, Amsterdam 1796. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Dirck Albertsz. Raven, Journael Van de Ongeluckighe Voyagie [...] Naer Groenlandt in den Iare 1639, Amsterdam: Gillis Joosten Saeghman, [ca. 1665]. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Dirck Rafaelsz. Camphuysen, Joachim Oudaen, Davids Psalmen, Nieuwlyx op rym-maat gestelt. Den tweeden Druk, Amsterdam 1685. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt [...], de eerste door Ioan Monnick, de tweede door Marten Forbisser, ende de derde door Gotske Lindenau, Amsterdam: Gillis Joosten Saeghman, 166X. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Frederik Martens, Nauwkeurige Beschryvinge van Groenland of Spitsbergen, Amsterdam 1710. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Gekroond Batavia, Amsterdam 1767. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Hidde Dirks Kat, Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst, gedaan in de jaren 1777 en 1778, Haarlem 1818. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Hondert Psalmen Dauids, door Jan Utenhove, Londen 1561. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van J.M. Calisch en N.S. Calisch [1882], Beknopt Kunstwoordenboek, of Verklaring van de meest voorkomende vreemde woorden en spreekwijzen, waarvan de kennis voor ieder burger en koopman onmisbaar is, Tiel. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Jacob Segersz. van der Brugge, Journael, Of Dagh-Register, gehouden by Seven Matroosen, In haer Overwinteren op Spitsbergen in Maurits-Bay, Gelegen in Groenlandt, Amsterdam: Gillis Joosten Saeghman, [ca. 1665]. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Jacob Westerbaen, Davids Psalmen in Nederduytsche rijmen gestelt, ’s Gravenhage 1655. Den Haag : DANS / DBNL, 2013. Full text: http://depot.knaw.nl/13540
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Jacobus Revius, De CL Psalmen Davids, Eerst in Nederlantschen dichte gebracht door Petrum Dathenum, ende nu in sin ende rijmen gebetert door Jacobum Revium, Deventer1640. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Jeldert Jansz. Groot, Beknopt en getrouw Verhaal van de Reys van Commandeur Jeldert Jansz Groot, uit Texel na en in Groenland &c. Deszelfs Verblyf op de Kust van Oud-Groenland, naa het Verongelukken van deszelfs onderhebbend Schip, tusschen Ysland en Staatenhoek. Voorgevallen in Ao. 1777 en 1778. Amsterdam/ Zaandam , [ca. 1779].. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Johann Hermann Knoop, Kort Onderwys, Hoedanig men de Couranten best lezen en gebruiken kan. Daarby behorende een Verklaring en Uitlegging van de voornaamste Vreemde of Onbekende en andere Konst-Woorden, &c., die in de Couranten voor komen, Leeuwarden 1758. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Karel van Mander, Het Herder Pijpken, Gillis Rooman, Haarlem 1603 (derde druk). Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Klaas Hoekstra, Dagverhaal van het verongelukken van het Galjootschip Harlingen, in Straat-Davids, Harlingen 1828. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van L. Meijers Woordenschat, 5e druk, Amsterdam 1669. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van LXIIII Psalmen end ander ghesangen, diemen in de Duytsche Ghmemeynte te Londen was ghebruyckende, door Jan Utenhove, Emden 1561. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Lord Dufferin, Reis naar IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen met den jagtschoener Foam in het jaar 1856, Amsterdam 1861. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee. Naar het Fransch van E.D. Forgues. Den Haag : Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7, 9, 11, 12, 19 en 23 februari 1853, 2013. Full text: http://depot.knaw.nl/13539
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Olaus de Groot, Toonneel der Noordsche Landen, Amsterdam: Nicolaes van Ravesteyn, 1652. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Olaus de Groote, De vvonderlijcke Historie vande Noordersche landen, Antwerpen: Willem Silvius, 1562. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Omstandig Journaal van de Reize naar Groenland, gedaan door Commandeur Maarten Mooy, met het Schip Frankendaal, Amsterdam 1787. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van P.P. van S., De Seldsaame en Noit Gehoorde Wal-Vis-Vangst, Voorgevallen by St. Anna-Land in’t jaar 1682. den 7. October, Leiden 1684. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van P.P.V.S., Kort en opregt verhaal Van het Droevig en avontuurlijk wedervaren, van Abraham Jansz. van Oelen, Schipper van nieu Vos-meer, [z.p.] 1683. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der. (2013) Digitale uitgave van Pyrotechnia, Of Meer dan hondertderleye Konstvermakelijcke Vuurwerken, door Daniel Manlyn, Amsterdam 1678. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van S. de Vries, De Noordsche Weereld; Vertoond in twee nieuwe, aenmercklijke, derwaerts gedaene Reysen, Amsterdam, 1685. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Twee Iournalen, gehouden by seven Matroosen, Op het Eylandt Mauritius in Groenlandt, In den Jare Anno 1633. en 1634 […], Amsterdam: Saeghman, 166X. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van VVare Verthooning Ende afbeeldinghe van eenen doden ende meest half verrotten Vis, door die Zee aen der strande op gheworpen, Middelburg: Adriaen vande Vivere, 1608.. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Veelderhande gheestelicke Liedekens, Emden 1558. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Walvisch van Berckhey, s.l., s.a. [1599]. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Willem Pieterse Poort, Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip Den Dam, in ’t Jaar 1710, Amsterdam, 1711. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) Digitale uitgave van Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter Liedekens, Antwerpen, 1540. Den Haag : DANS / DBNL, 2013.
 • Sijs, N. van der. (2013) J. van Donselaar, Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876. Amsterdam : Meertens Instituut, 2013. Full text: http://depot.knaw.nl/13566
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van 25. Psalmen end andere ghesanghen diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyckende, door Jan Utenhove, Emden 1557. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van 26. Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyckende, door Jan Utenhove, Emden 558. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Aagje Deken en Klaas van der Horst, Christelijke Gezangen en Liederen, Walré, Bohn en Loosjes, Haarlem 1804. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der. (2012) Digitale uitgave van Barbarologia, Sijnde de Sleutel der Grandiloquentia paganismi; ofte Boeren-Latyn van Salomon van Rusting, Amsterdam 1733. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Davids Psalmen, Gedicht, Aen d’eene zijde, door Petrum Dathenum, Aen d’ander zijde, door J. De Brune, Amsterdam 1650. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van De drie kemphaantjes, Amsterdam 1784. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Een Bloemhof van allerlei lieflijkheid, van Adriaan Koerbagh, Amsterdam 1668. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Het Nieuwe Tulpje, Amsterdam ca. 1800. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Het tweede deel van de nieuwe Overtoompsze markt-schipper, of vermaakelyke Leidsze Kaag, Amsterdam ca. 1760, [J. van Gijsen], Haarlem 1716. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Huishoudelyk woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen, en zyne gezondheid te behouden, door M. Noel Chomel, twee delen, Leiden en Amsterdam, 1743. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Jan van Gijsen, Het vermaaklyk buitenleven, of de zingende en speelende boerenvreugd, Haarlem 1716. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Psalmen Davidis door Jan Utenhove, Londen 1566. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van Uitbreyding over de Psalmen des Propheten Davids van Diederik Camphuysen (1630). Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van de Statenvertaling, Amsterdam 1657. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van de Vorstermanbijbel, Antwerpen 1528/1531. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van het Nieuwe Testament van Jan Utenhove, Emden 1556. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) Digitale uitgave van ’t Nieuw Woorden-boek der Regten van Adriaan Koerbagh, Amsterdam 1664. Den Haag : DANS / DBNL, 2012.
 • Sijs, N. van der & J. Stroop & F.P. Weerman. (2006) Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam : Bert Bakker, 2006. Full text: http://depot.knaw.nl/12507
 • Sijs, N. van der. (2005) Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands. Den Haag : SDU, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/10275
 • Sijs, N. van der. (2005) Taal in Stad en Land (TISEL), 27 delen (2002-2005). Den Haag/Tielt : SDU, 2005.
 • Sijs, N. van der. (2005) Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Den Haag : SDU, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/10274
 • Sijs, N. van der & J. Kruijsen. (1999) Honderd jaar stadstaal. Amsterdam : Contact, 1999. Full text: http://depot.knaw.nl/10296
 • Sijs, N. van der. (1999) Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen. Amsterdam : Contact, 1999. Full text: http://depot.knaw.nl/10294
 • Sijs, N. van der. (1998) Woordenboeken en hun makers. Een selectie uit Trefwoord 1-9. Den Haag : SDU, 1998. Full text: http://depot.knaw.nl/10276
 • Sijs, N. van der. (1990) Atlas Linguarum Europae, o.l.v. Mario Alinei, fasc. 2, 3, 4 (1986, 1988, 1990), commentaires et cartes. Assen : Van Gorcum, 1990.
 • Sijs, N. van der. (1989) Nederlands-Russisch woordenboek van A.H. van den Baar. Deventer : KTB, 1989.
 • Sijs, N. van der. (1987) Aspects of Language, Studies in Honour of Mario Alinei, 2 delen. Amsterdam : Rodopi, 1987.
 • Sijs, N. van der. (1979) Russisch-Nederlands woordenboek van A.H. van den Baar. Muiderberg : Coutinho, 1979.

ARTICLES

 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'Crowdsourcing de bijbel'. In: Neerlandia (2), 8-10.. Full text: http://depot.knaw.nl/15033
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'IJzige eilanden'. In: Onze Taal (6), 173-173.. Full text: http://depot.knaw.nl/15025
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'Jarig'. In: Onze Taal: 1, 12-12.. Full text: http://depot.knaw.nl/14480
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'Kind aan huis'. In: Onze Taal: 4, 100-100.. Full text: http://depot.knaw.nl/14951
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'Koffiepraat'. In: Onze Taal: 9, 240-240.. Full text: http://depot.knaw.nl/15239
 • Sijs, N. van der. (2014) 'Less is more in digitaliseringsland'. In: Nieuw Letterkundig Magazijn: 32 (1), 26.. Full text: http://depot.knaw.nl/15011
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'Theedoek, fietspad'. In: Onze Taal: 2/3, 62-62.. Full text: http://depot.knaw.nl/14890
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'Verkorte woorden'. In: Onze Taal: 5, 135-135.. Full text: http://depot.knaw.nl/15003
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2014) 'Vlindervangerij'. In: Onze Taal (7-8), 213-213.. Full text: http://depot.knaw.nl/15068
 • Kruijsen, J. & N. van der Sijs. (2014) 'Kaarten in soorten en maten'. In: Sijs, N. van der (ed.). De Kaartenbank. Over taal en cultuur. Amsterdam : AUP, 2014, pp. 18-26.
 • Kruijsen, J. & N. van der Sijs. (2014) 'Kaarten in soorten en maten'. In: Sijs, N. van der (ed.). De Kaartenbank: Over taal en cultuur. [S.l.] : Amsterdam University Press, 2014, pp. 18-27.
 • Sijs, N. van der & P. van Reenen. (2014) 'Verschuiven de dialectgrenzen?'. In: Sijs, N. van der (ed.). De Kaartenbank. Over taal en cultuur. Amsterdam : AUP, 2014, pp. 81-87.
 • Sijs, N. van der. (2014) '‘Bijdetijdse redacteuren?’'. In: Verhalen over taal: 150 jaar Van Dale, red. Wim Daniëls. Utrecht : Van Dale Lexicografie, 2014, pp. 57-61.. Full text: http://depot.knaw.nl/15075
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Allemaal beestjes'. In: Onze Taal: 4, 98-98. Full text: http://depot.knaw.nl/13301
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Bahco en andere gereedschappen'. In: Onze Taal: 2/3, 49-49. Full text: http://depot.knaw.nl/13186
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'De naam van het spel'. In: Onze Taal: 10, 280-280.. Full text: http://depot.knaw.nl/13880
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Demonische ziekten'. In: Onze Taal: 7/8, 208. Full text: http://depot.knaw.nl/13585
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Fruit'. In: Onze Taal: 9, 239-239.. Full text: http://depot.knaw.nl/13824
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Föhn, geiser, hoogtezon'. In: Onze Taal: 4, 157-157. Full text: http://depot.knaw.nl/13543
 • Sijs, N. van der. (2013) 'In memoriam Jan van Donselaar'. In: Trefwoord: 2013. http://nederl.blogspot.nl/2013/04/in-memoriam-jan-van-donselaar.html. Full text: http://depot.knaw.nl/13346
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Kanjer'. In: Onze Taal: 11, 307-307.. Full text: http://depot.knaw.nl/13926
 • Sijs, N. van der & H. Hermkens & J. Noordegraaf. (2013) 'Tawagonshi-verdrag is vervalst'. In: Neder-L: 7 jan. http://nederl.blogspot.nl/2013/01/tawagonshi-verdrag-is-vervalst.html. Full text: http://depot.knaw.nl/13049
 • Sijs, N. van der & H. Hermkens & J. Noordegraaf. (2013) 'The Tawagonshi Tale: Can Linguistic Analysis Prove the Tawagonshi Treaty to be a Forgery?'. In: Journal of Early American History: 3 (1), 9-42. Full text: http://depot.knaw.nl/13783
 • Sijs, N. van der. (2013) 'Van brandspojt tot spoetnik'. In: Elsevier (speciale editie), 84-87. Full text: http://depot.knaw.nl/13557
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Vuurwerk'. In: Onze Taal: 12, 351-351.. Full text: http://depot.knaw.nl/14295
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2013) 'Zout'. In: Onze Taal: 5, 130-130. Full text: http://depot.knaw.nl/13464
 • Sijs, N. van der. (2013) '“Aanstotelijke uijtdrukkingen” en andere zaken die we kunnen leren uit de gekaapte brieven'. In: Textualscholarship.nl: januari. http://www.textualscholarship.nl/?p=12150. Full text: http://depot.knaw.nl/13058
 • Sijs, N. van der. (2013) '“Op de schouders van onze voorgangers”. Jo Daan en het Amerikaans-Nederlands'. In: Nieuw Letterkundig Magazijn: 31 (1), 30-34. Full text: http://depot.knaw.nl/13528
 • Sijs, N. van der. (2013) 'De digitalisering van het Nederlandstalige erfgoed'. In: Geels, Mark & Tim van Opijnen (ed.). Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en. Amsterdam : Maven Publishing, 2013, pp. 130-134.. Full text: http://depot.knaw.nl/13892
 • Sijs, N. van der & P. van Reenen & M. Rem. (2013) 'Dialectgeografie van het Nederlands'. In: Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien. Amsterdam, Münster : Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 2013, pp. 211-220.. Full text: http://depot.knaw.nl/13486
 • Sijs, N. van der. (2013) 'Etymologie als wetenschappelijke discipline'. In: Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien. Amsterdam, Münster : Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 2013, pp. 159-168. Full text: http://depot.knaw.nl/13485
 • Sijs, N. van der. (2013) 'Sluitdagen en afpakschuur: de Indisch-Nederlandse woordenschat'. In: Brand, H. & B. Groen & E. Hoekstra & C. van der Meer (ed.). De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. Leeuwarden : Fryske Akademy, 2013, pp. 389-402.. Full text: http://depot.knaw.nl/14297
 • Sijs, N. van der. (2013) 'Voortschrijdend inzicht of: de toekomst van de etymologie'. In: Voortschrijdend inzicht. Omdat wetenschap niet stilstaat. Amsterdam : AUP, 2013, pp. 41-45. Full text: http://depot.knaw.nl/13465
 • Sijs, N. van der. (2013) 'Voorwoord'. In: Fryslân. Land van talen, een geschiedenis, Reitze J. Jonkman en Arjen P. Versloot. Leeuwarden : Afûk, 2013, pp. 7-9. Full text: http://depot.knaw.nl/13527
 • Sijs, N. van der. (2012) ''De laatste spreker van Low Dutch'. L.G. van Loon vervalste de geschiedenis van het Nederlands in Amerika'. In: Onze Taal: 10, 282-283. Full text: http://depot.knaw.nl/12681
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Digitale vergezichten: Nederlab, een laboratorium voor nieuw onderzoek in oude teksten'. In: Neerlandia: 116, 39-41. Full text: http://depot.knaw.nl/12391
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Engelse leenwoorden revisited. Een aanvulling'. In: Onze Taal (6), 157-157. Full text: http://depot.knaw.nl/12486
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Engelse leenwoorden revisited. Hoeveel wordt het Nederlands gemixt met Engels?'. In: Onze Taal: 5, 132-134. Full text: http://depot.knaw.nl/12110
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Leentjebuur met de Engelsen'. In: Elsevier: juni 2012 (Speciale editie 4: Ons Engeland), 72-75. Full text: http://depot.knaw.nl/12139
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Nederlab – voor al uw diachrone onderzoeksvragen'. In: Neder-L (2 september 2012). http://nederl.blogspot.nl/2012/09/nederlab-voor-al-uw-diachrone.html. Full text: http://depot.knaw.nl/12884
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Oproep: medewerkers dialectvragenlijsten'. In: Onze Taal (7/8), 217-217. Full text: http://depot.knaw.nl/12487
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Toegangspoort tot digitaal onderzoeksparadijs'. In: Informatie Professional: 10, 20-23. Full text: http://depot.knaw.nl/12633
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Toetjes'. In: Onze Taal: 2012 (9), 246-247. Full text: http://depot.knaw.nl/12580
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Zelf etymoloog worden: de Etymologiewiki'. In: Onze Taal: 1, 26-27. Full text: http://depot.knaw.nl/12502
 • Sijs, N. van der. (2012) ''Hebben alle talen leenwoorden?''. In: Jansen, M. & M. Boogaard (ed.). De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal. Amsterdam : Athenaeum, 2012, pp. 137-139. Full text: http://depot.knaw.nl/12883
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Double Dutch'. In: Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs. Haarlem : Mension Uitgevers B.V., 2012, pp. 69-70.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2012) 'Het geheugen van woorden (52 stukken iedere vrijdag)'. In: Onze Taal Taalkalender 2012. Den Haag : SDU, 2012, pp. -.
 • Sijs, N. van der. (2012) 'Nederlandse woorden in het Amerikaans Engels'. In: Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs. Haarlem : Mension Uitgevers B.V., 2012, pp. 219-220.
 • Sijs, N. van der. (2011) '"Taal is als wijn: hoe ouder hoe beter.” Purisme in het IJslands en Faerøers'. In: Onze Taal: 10, 278-279. Full text: http://depot.knaw.nl/12401
 • Sijs, N. van der. (2011) 'Dialecten in kaart gebracht. De ontwikkeling van de dialectcartografie'. In: Onze Taal: 9, 246-247. Full text: http://depot.knaw.nl/12403
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2011) 'Het allereerste Nederlandse zeemanswoordenboek. Seeman van Wigardus à Winschooten opnieuw uitgebracht'. In: Onze Taal: 11, 320-321. Full text: http://depot.knaw.nl/12402
 • Sijs, N. van der. (2011) 'Pleidooi voor een Nederlandse historische thesaurus'. In: Onze Taal: 1, 26-27. Full text: http://depot.knaw.nl/12404
 • Fernhout, E. & L. Permentier & N. van der Sijs & L. Cornips & J. Nortier. (2011) 'Tweetalig, meer talig. Over mensen die meer talen gebruiken (red)'. In: Taalpeil, 1-8.
 • Sijs, N. van der. (2011) 'Zoekt en gij zult niet altijd vinden. De betrouwbaarheid van digitaal doorzoekbare tekstbestanden'. In: Onze Taal: 7/8, 208-209. Full text: http://depot.knaw.nl/12405
 • Sijs, N. van der. (2011) '“De minuut da we uit de skool kwamme”. Onderzoek in tekstbestanden Amerikaans Nederlands'. In: Onze Taal: 4, 98-99. Full text: http://depot.knaw.nl/12406
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2011) 'Bijbeltaaldag (52 stukken iedere zondag)'. In: Onze Taal-Taalkalender 2011. Den Haag : SDU, 2011, pp. -.
 • Sijs, N. van der. (2011) 'Double Dutch'. In: Scheltema, G & H Westerhuijs (ed.). Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware. New York : Museum of the City of New York, 2011, pp. 69-70.
 • Sijs, N. van der. (2011) 'Dutch Words in American English'. In: Scheltema, G. & H. Westerhuijs (ed.). Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware. New York : Museum of the City of New York, 2011, pp. 219-220.
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2011) 'Moedertaal. Verwantschapswoorden aan de wieg van Nederlandse uitdrukkingen'. In: Van je familie moet je het hebben. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. [S.l.] : [s.n.], 2011, pp. 143-159. Full text: http://depot.knaw.nl/12503
 • Sijs, N. van der. (2010) 'De meest uitgeleende woorden'. In: Onze Taal (11), 320-321. Full text: http://depot.knaw.nl/12442
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2010) '‘Van sprake Canaans tot taal van Kanaän. De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen'. In: Met Andere Woorden: 29 (4), 21-29. Full text: http://depot.knaw.nl/10243
 • Sijs, N. van der & H. Beelen. (2010) '‘“Het is begonnen met de Statenvertaling”. Het Bijbeldigitaliseringsproject: stand van zaken en perspectieven (I)'. In: Nachbarsprache niederländisch: 11 (3), 3-33. Full text: http://depot.knaw.nl/10242
 • Kruijsen, T.J.W.M. & N. van der Sijs. (2010) 'Mapping Dutch and Flemish'. In: Klein, R. & S. Rabanus & A. Lameli (ed.). Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, Volume 2: Language Mapping. Berlijn : De Gruyter Mouton, 2010, pp. 180-202. Full text: http://depot.knaw.nl/10244
 • Sijs, N. van der. (2009) 'Import en export van woorden: tijd voor een balans'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 125 (2), 194-200. Full text: http://depot.knaw.nl/12535
 • Sijs, N. van der. (2009) 'Dutch vocabulary'. In: Haspelmath, M. & U. Tadmor (ed.). World Loanword Database (WOLD). http://wold.livingsources.org/vocabulary/12 : Max Planck Digital Library, 2009, pp. -.
 • Sijs, N. van der. (2009) 'Loanwords in Dutch'. In: Haspelmath, M. & U. Tadmor (ed.). Loanwords in the World’s Languages: A Comparative Handbook, ed. Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri. Berlin/New York : De Gruyter Mouton, 2009, pp. 338-359. Full text: http://depot.knaw.nl/10281
 • Sijs, N. van der. (2005) 'Etymologie'. In: Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. red. T. den Boon, D. Geeraerts, Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 2005, pp. -.
 • Sijs, N. van der. (2004) 'The role of purism in language development - historical and political aspects'. In: Riagáin, Dónall ó & Thomas Stolz (ed.). Purism. Second helping. Papers from the conference on ‘Purism in the age of globalisation’, Bremen, September 2001. Bochum : Brockmeyer, 2004, pp. 1-24. Full text: http://depot.knaw.nl/10282
 • Sijs, N. van der. (2003) 'The codification of etymological information'. In: Sterkenburg, P. van (ed.). A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2003, pp. 312-321. Full text: http://depot.knaw.nl/10285
 • Sijs, N. van der & A. Berteloot. (2002) 'Dutch'. In: Görlach, M. (ed.). English in Europe. Oxford : Oxford University Press, 2002, pp. 37-56. Full text: http://depot.knaw.nl/10283
 • Sijs, N. van der & A. Berteloot. (2002) 'Dutch'. In: Görlach, M. (ed.). An Annotated Bibliography of European Anglicisms. Oxford : Oxford University Press, 2002, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/10284

REVIEWS

 • Sijs, N. van der. (2010) Recensie van: Philip Durkin. The Oxford Guide to Etymology. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN . In: Nederlandse Taalkunde: 15. Full text: http://depot.knaw.nl/10245

LECTURES

 • Sijs, N. van der. (2014) De mogelijkheden van Nederlab. Lezingenmiddag voor studenten, Meertens Instituut, 15-05-2014.
 • Sijs, N. van der. (2014) Het onderzoeksportaal Nederlab. PI-groep Language in Transition Stages van de RUN, Nijmegen, 14-04-2014.
 • Sijs, N. van der. (2014) Lees Mei. jaarlijkse estafettelezing van de Mei van Gorter met 101 lezers, Utrecht, 29-05-2014.
 • Sijs, N. van der. (2014) Nederlab voor archivarissen. KVAN-dagen 2014, Assen, 16-06-2014.
 • Zhang, J. & M. Brouwer & H. Brugman & M. Kemps-Snijders & J.P. Kunst & N. van der Sijs & A. van Stipriaan & E. Tjong Kim Sang & R.H.M. Zeeman. (2013) Nederlab: Visual Analytics in a Virtual Research Environment for Humanities. International UDC Seminar 2013, The Hague, the Netherlands, 24-10-2013.. Full text: http://depot.knaw.nl/14061
 • Sijs, N. van der. (2013) Over Nederlab. PI-groep Language in Transition Stages, Nijmegen, 04-04-2013.
 • Sijs, N. van der. (2013) ‘Over Nederlab’. PI-groep Language in Transition Stages van de RUN, 04-04-2013.
 • Sijs, N. van der. (2011) Een Amerikaans-Nederlands corpus. studenten van de Radboud universiteit, Amsterdam, 12-05-2011. Full text: http://depot.knaw.nl/12400
 • Sijs, N. van der. (2011) Nederlab. studenten VU, Amsterdam, 16-11-2011.
 • Sijs, N. van der. (2011) Nederlab - Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and culture. Wetenschappelijke mededeling voor de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Leiden, 02-11-2011.

BIJDRAGEN DAG- OF WEEKBLAD