Bennis, prof.dr. H.J. (Hans)

institutional director

email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefoon
020 4628 523

more information

cv: download

Research results

books | editor collection | articles | lectures | bijdragen dag- of weekblad | projects

BOOKS

 • Bennis, H.J. (2012) Crossing Boundaries - Research plan Meertens Institute 2013-2018. Amsterdam : Meertens Institute, 2012. Full text: http://depot.knaw.nl/13180
 • Bennis, H.J. (2009) Dialect & Taalvariatie. Zwolle : Waanders Uitgevers, 2009. Full text: http://depot.knaw.nl/5899
 • Barbiers, S. & J. van der Auwera & H.J. Bennis & E. Boef & G. De Vogelaer & M.H. van der Ham. (2008) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2008. Full text: http://depot.knaw.nl/8774
 • Bennis, H.J. (2006) Dynamische Tradities; onderzoeksplan 2006-2010; Meertens Instituut. Amsterdam : Meertens Instituut, 2006. Full text: http://depot.knaw.nl/3622
 • Brok, H.J.T.M. & H.J. Bennis & T.J.W.M. Kruijsen. (2006) Stinkend juffertje en Duivelskruid. Volksnamen van planten. Amsterdam : Amsterdam University Press / Salomé, 2006. Full text: http://depot.knaw.nl/8778
 • Bennis, H.J. (2005) Gaps and Dummies. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/2915
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis & G. de Vogelaer & M. Devos & M.H. van der Ham. (2005) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume I. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/2914
 • Bennis, H.J. & L. Cornips & M. van Oostendorp. (2004) Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands.. Amsterdam : AUP, 2004. Full text: http://depot.knaw.nl/557
 • Bennis, H.J. & G. Extra & P. Muysken. (2002) Een buurt in beweging; Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam : Aksant, 2002.
 • Bennis, H.J. (2001) Tegengestelde krachten in taal. Amsterdam : Vossiuspers, 2001. Full text: http://depot.knaw.nl/554
 • Bennis, H.J. (2000) De Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2000. Full text: http://depot.knaw.nl/552
 • Bennis, H.J. & M. Everaert & E. Reuland. (2000) Interface Strategies. Amsterdam : Edita / KNAW, 2000.

EDITOR COLLECTION

ARTICLES

 • Elpers, S.M. & H.J. Bennis. (2014) 'Crossing Boundaries. Het nieuwe onderzoeksplan van het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW)'. In: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven: 115-2, 181-187.
 • Bennis, H.J. & F.L.M.P. Hinskens. (2014) 'Goed of fout. Niet-standaard inflectie in het hedendaags Standaardnederlands'. In: Nederlandse Taalkunde: 19 (2), 131-184.. Full text: http://depot.knaw.nl/15204
 • Bennis, H.J. (2014) 'Trots op z'n eigen'. In: Sijs, N. van der (ed.). De Kaartenbank. Over taal en cultuur. Amsterdam : AUP, 2014, pp. 27-33.
 • Bennis, H.J. (2013) 'Het Korterlands: YOLO en LOL'. In: vakTaal: 2013 (1), 1-4.
 • Bennis, H.J. & E. Coussé. (2013) 'Werkwoordsvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin'. In: Taal en tongval. Themanummer: 64 (1), 1-9.. Full text: http://depot.knaw.nl/15113
 • Bennis, H.J. (2013) 'De dynamiek van erfgoed'. In: Voortschrijdend Inzicht; Omdat wetenschap niet stilstaat. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2013, pp. 78-81.
 • Bennis, H.J. & M. van Oostendorp. (2013) 'Grammar and Geography or vice versa'. In: Hinskens, F. & J. Taeldeman (ed.). Language and Space; An International Handbook of Linguistic Variation; Volume 3: Dutch. Berlin : Walter de Gruyter, 2013, pp. 664-680.. Full text: http://depot.knaw.nl/15267
 • Bennis, H.J. & B.J.H. Hermans. (2013) 'Supraregional patterns and language change.'. In: Hinskens, F. & J. Taeldeman (ed.). Language and Space: An international handbook of Linguistic variation. Volume 3: Dutch. Berlin : Walter de Gruyter, 2013, pp. -.. Full text: http://depot.knaw.nl/15268
 • Bennis, H.J. (2012) 'HET KORTERLANDS; anarchie in de schrijftaal'. In: Orde van den Prince: 32 (1), 10-12.
 • Bennis, H.J. (2012) 'Het Korterlands; Anarchie in de schrijftaal'. In: Onze Taal: 2012 (2/3), 46-48.
 • Bennis, H.J. & M. van Oostendorp. (2012) 'Grammar & Geography or vice versa'. In: Language and Space. [S.l.] : [s.n.], 2012, pp. -.
 • Bennis, H.J. (2012) 'Het Korterlands'. In: Zesentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent : Academia Press, 2012, pp. 216-219.
 • Bennis, H.J. (2012) 'Hoeveel dialecten heeft het Nederlands?'. In: Alles wat je altijd al had willen weten over taal; De taalcanon. Amsterdam : Meulenhoff, 2012, pp. 72-75.
 • Zhang, J. & M. Kemps-Snijders & H.J. Bennis. (2012) 'The CMDI MI Search Engine: Access to Language Resources and Tools Using Heterogeneous Metadata Schemas'. In: Zaphiris, P & G Buchanan & E Rasmussen & F Loizides (ed.). Theory and Practice of Digital Libraries - Second International Conference, TPDL 2012, Paphos, Cyprus, September 23-27, 2012. Proceedings. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2012, pp. 492-495. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33290-6. Full text: http://depot.knaw.nl/12682
 • Bennis, H.J. (2011) 'On the (un)changeability of language'. In: Why Organizational Change Fails. New York : Routledge, 2011, pp. 100-104. Full text: http://depot.knaw.nl/9662
 • Bennis, H.J. (2010) 'Darwin en taal; de stem van de evolutie'. In: vakTaal: 2010 (1/2), 19-21. Full text: http://depot.knaw.nl/8911
 • Bennis, H.J. (2010) 'Noam Chomsky en de Franse intellectuelen'. In: Academische Boekengids: 2010 (84), 13-14. Full text: http://depot.knaw.nl/8775
 • Bennis, H.J. (2010) 'A dynamic perspective on inflection'. In: Zwart, J.W. & M. Vries (ed.). Structure Preserved. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2010, pp. 49-56.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2010) 'De plaats van het werkwoord in zuid en noord'. In: De Caluwe, J. & J. Van Keymeulen & J. Van Keymeulen (ed.). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent : Academia Press, 2010, pp. 25-42. Full text: http://depot.knaw.nl/8479
 • Bennis, H.J. (2010) 'Dialect & taalvariatie. Over taal en dialect'. In: Bruijn, J. de (ed.). Typisch Nederlands; tradities en trends in Nederland. Zwolle : Waanders, 2010, pp. 250-279. Full text: http://depot.knaw.nl/8859
 • Bennis, H.J. & G.J. Postma. (2009) 'Johannes Gijsbert Kooij'. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2007-2008. Leiden : [s.n.], 2009, pp. 101-107. Full text: http://depot.knaw.nl/6015
 • Bennis, H.J. (2009) 'Scheidbaar samengesteld werkwoord of toch niet?'. In: Boogaart, R. & J. Lalleman & M. Mooijaart & M. van der Wal (ed.). Woorden Wisselen. Leiden : SNL, 2009, pp. 15-26. Full text: http://depot.knaw.nl/6014
 • Bennis, H.J. (2008) 'Dynamische tradities'. In: Volkscultuur Magazine: 2008 (extra uitgave november), 21-27. Full text: http://depot.knaw.nl/8856
 • Bennis, H.J. (2008) 'Is de lettergreep een taalgreep?'. In: Nederlandse Taalkunde: 13 (3), 299-304. Full text: http://depot.knaw.nl/8766
 • Bennis, H.J. (2008) 'Featuring the subject in Dutch imperatives'. In: Wurff, W. van (ed.). Imperative clauses in Generative Grammar. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2008, pp. 113-135. Full text: http://depot.knaw.nl/2
 • Bennis, H.J. (2008) 'Hun hebbe se eige vergist; over de (on)veranderbaarheid van taal'. In: Oss, L. van & J. van 't Hek (ed.). ONveranderbaarheid van organisaties. Amstelveen : Lenthe Publishers, 2008, pp. 100-103. Full text: http://depot.knaw.nl/3
 • Bennis, H.J. (2007) 'De opbloei van de dialectsyntaxis'. In: Nederlandse Taalkunde: 12 (1), 63-85. Full text: http://depot.knaw.nl/3758
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2007) 'The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. A discussion of choices in the SAND-project.'. In: Nordlyd: 34, 53-72. http://www.ub.uit.no/baser/nordlyd/. Full text: http://depot.knaw.nl/3760
 • Bennis, H.J. & A. MacLean. (2007) 'Variation in verbal inflection in Dutch dialects'. In: Morphology: 16, 291-312. Full text: http://depot.knaw.nl/1
 • Bennis, H.J. (2007) 'Hij heb'. In: Aukema, S.K. (ed.). De toekomst van het Nederlands; Onze Taal over 75 jaar. 's Hertogenbosch : Afr. Heinen, 2007, pp. 69-70. Full text: http://depot.knaw.nl/8910
 • Bennis, H.J. (2007) 'Over oude kennis en het nieuwe leren'. In: Gelderen, A. van (ed.). Het schoolvak Nederlands 21. Gent : Academia Press, 2007, pp. 136-139. Full text: http://depot.knaw.nl/8818
 • Postma, G.J. & H.J. Bennis. (2006) 'Variatie in negatie - Het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400.'. In: Taal & Tongval: 58 (1), 148-166. Full text: http://depot.knaw.nl/8767
 • Bennis, H.J. (2006) 'Agreement, pro and imperatives'. In: Ackema, P. & P. Brandt & M. Schoorlemmer & F. Weerman (ed.). Arguments and Agreement. Oxford : Oxford University Press, 2006, pp. 27-. Full text: http://depot.knaw.nl/750
 • Bennis, H.J. (2005) 'Een Duitse expansie'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 121 (3), 201-210 + 226. Full text: http://depot.knaw.nl/2920
 • Bennis, H.J. (2005) 'Naamkunde als discipline'. In: Naamkunde (34:2), 129-136. Full text: http://depot.knaw.nl/751
 • Bennis, H.J. (2005) 'Pieter Jacobus Meertens'. In: Anrooij, Wim van & Ingrid Biesheuvel & Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf (ed.). Bio- en Bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek. Den Haag : DBNL, 2005, pp. -. http://www.dbnl.nl. Full text: http://depot.knaw.nl/2918
 • Bennis, H.J. (2005) 'Standaardtaal als mensenwerk'. In: Hout, R. van & J. Swanenberg (ed.). Geluid waar spraak uit ontstond; Kru(i/j)sen door de dialecten. Nijmegen : RU Nijmegen, 2005, pp. 19-23. Full text: http://depot.knaw.nl/2917
 • Bennis, H.J. & T. Hoekstra. (2005) 'Why Kaatje was not heard sing a song'. In: Hoekstra, T. & R. Sybesma & S. Barbiers & M. den Dikken (ed.). Arguments and Structure. Berlin / New York : Mouton de Gruyter, 2005, pp. 125-143 (reprint). Full text: http://depot.knaw.nl/749
 • Bennis, H.J. (2004) 'Pronoms de deuxième personne en néerlandais; contrastes en forme et en interpretation'. In: Franco-British Studies: 2003/2004 (33/34), 10-22. Full text: http://depot.knaw.nl/747
 • Bennis, H.J. & L. Cornips & M. van Oostendorp. (2004) 'Taalwetenschap en canonangst. Populair-wetenschappelijk schrijven over taalverandering'. In: Levend Erfgoed: 1 (1), 28-31. Full text: http://depot.knaw.nl/766
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2004) 'Reflexieven in dialecten van het Nederlands. Chaos of structuur?'. In: Caluwe, J. de & G. de Schutter & M. Devos (ed.). Schatbewaarder van de taal. Johan Taeldeman. Liber Amicorum. Gent : Academia Press Gent en Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent, 2004, pp. 43-58. Full text: http://depot.knaw.nl/8463
 • Bennis, H.J. (2004) 'Unergative Adjectives and Psych Verbs'. In: Alexiadou, A. & E. Anagnostopoulou & M. Everaert (ed.). The Unaccusativity Puzzle: Explorations of the Syntax-Lexicon Interface. Oxford : Oxford University Press, 2004, pp. 30-. Full text: http://depot.knaw.nl/746
 • Bennis, H.J. (2003) 'Het Nederlands: een weerbare taal? Ter inleiding'. In: Nederlandse Taalkunde: 8 (Themanummer: Weerbaar Nederlands), 281-284. Full text: http://depot.knaw.nl/765
 • Bennis, H.J. (2003) 'Hoeveel talen telt het Nederlands? Over taalvariatie en taalbeleid'. In: Stroop, J. (ed.). Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam : Bert Bakker, 2003, pp. 25-34. Full text: http://depot.knaw.nl/745
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2003) 'Reflexives in Dutch Dialects'. In: Koster, J. & H. van Riemsdijk (ed.). Germania et alia. Groningen : Universiteit Groningen, 2003, pp. 25-44. http://odur.let.rug.nl/~koster/DenBesten/contents.htm. Full text: http://depot.knaw.nl/8462
 • Bennis, H.J. (2002) 'Een buurt in beweging: inleiding'. In: Bennis, H. & G. Extra & P. Muysken (ed.). Een buurt in beweging; Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Tranvaal. Amsterdam : Aksant, 2002, pp. 12-. Full text: http://depot.knaw.nl/742
 • Bennis, H.J. (2002) 'Wie is U?'. In: Stroop, J. (ed.). In verband met Jan Luif. 29 variaties op een thema door vrienden en collega's, bij het afscheid van Jan Luif. Amsterdam : UvA, 2002, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/2831
 • Bennis, H.J. (2001) ''Lopen twee mannen in de Damstraat. Zegt die Turk tegen die Marokkaan ..." V1: de plaats van het werkwoord in het Lombokse moppencorpus'. In: Meder, T. (ed.). 'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...' Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Amsterdam : Stichting beheer IISG, 2001, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/739
 • Bennis, H.J. (2001) 'Alweer wat voor (een)'. In: Dongelmans, B. & J. Lalleman & O. Praamstra (ed.). Kerven in een rots. Leiden : SNL, 2001, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/740
 • Bennis, H.J. (2001) 'Featuring the subject in Dutch Imperatives'. In: Wurff, W. van der (ed.). Imperative Clauses in Generative Grammar. Leiden : [s.n.], 2001, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/741
 • Bennis, H.J. & H. Ryckeboer & J. Stroop. (2000) 'De toekomst van de variatielinguistiek'. In: Taal & Tongval: 52:1, 5-8. Full text: http://depot.knaw.nl/763
 • Bennis, H.J. & G. Extra & P. Muysken & J. Nortier. (2000) 'Het multiculturele voordeel: Meertaligheid als uitgangspunt'. In: Contrast: 17:7, 17. Full text: http://depot.knaw.nl/764
 • Bennis, H.J. (2000) 'Het oog op de toekomst. Het Meertens Instituut in de 21ste eeuw'. In: Neerlandica Extra Muros: XXXVIII, 3, 32-39. Full text: http://depot.knaw.nl/762
 • Bennis, H.J. (2000) 'Adjectives and Argument Structure'. In: Coopmans, P. & M. Everaert & J. Grimshaw (ed.). Lexical Specification and Insertion. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2000, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/738
 • Bennis, H.J. (2000) 'On the Interpretation of Functional Categories'. In: Bennis, H. & M. Everaert & E. Reuland (ed.). Interface Strategies. Amsterdam : Edita / KNAW, 2000, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/737
 • Bennis, H.J. & T.I. Israël. (1999) 'Cursus syntaxis met computerondersteuning'. In: Nederlandse Taalkunde: 99.3, 245-249. Full text: http://depot.knaw.nl/736

LECTURES

 • Bennis, H.J. (2013) Cultureel erfgoed en digitale infrastructuur. Netwerk Digitaal Erfgoed, KNAW Amsterdam, 26-09-2013.
 • Bennis, H.J. (2013) Digitale Wetenschappen: middel of doel. Jaarvergadering KANTL, Gent, 16-10-2013.
 • Bennis, H.J. (2013) Evolutie en Taalverandering. Gastlezing, Münster, Duitsland, 23-01-2013.
 • Bennis, H.J. (2013) Goed en fout in taal. Orde van den Prince, Breda, 23-10-2013.
 • Bennis, H.J. (2013) Het Korterlands; van oude handschriften tot nieuwe media. TINT, Amsterdam, 07-12-2013.
 • Bennis, H.J. (2013) Korterlands, schrijftaal in verandering. Sancta Maria, Haarlem, 19-11-2013.
 • Bennis, H.J. (2013) Over goed en fout in taal. Masterlanguage Nederlands, Utrecht, 15-11-2013.
 • Bennis, H.J. (2012) Cultureel Erfgoed en de Creatieve Industrie. bijeenkomst Netwerk Cultureel Erfgoed, stadhuis Hilversum, 31-08-2012.
 • Bennis, H.J. (2012) Cultureel erfgoed als creatieve industrie. Streektaalconferentie SND, Elst, 28-09-2012.
 • Bennis, H.J. (2012) De Gekaapte Brieven. opening website, Rotterdam, Scheepswerf De Delft, 08-10-2012.
 • Bennis, H.J. (2012) Het Korterlands: van oude handschriften tot nieuwe media. HSN-26, Brugge, 16-11-2012.
 • Bennis, H.J. (2012) Korterlands. Taalcafé, Amsterdam UvA, 01-11-2012.
 • Bennis, H.J. (2012) Taal als mentaal proces. jaarconferentie NOBCO, Bussum / 't Spant, 02-10-2012.
 • Bennis, H.J. (2011) Anarchie in de schrijftaal. Congres Onze Taal, Breda, 26-11-2011.
 • Bennis, H.J. & S. Barbiers. (2011) Categorial and Categorical word order variation in West-Germanic verb clusters. Methods on Dialectology 14, London, Canada, University of Western Ontario, 03-08-2011.
 • Bennis, H.J. (2011) Hij heb, hun hebben & jij kan; over natuur en cultuur in taal. Science Cafe, Tilburg, 18-01-2011.
 • Bennis, H.J. (2011) Populating the infrastructure: the case of the Netherlands. Meeting CLARIN-EU-Coordinators, Budapest, 29-06-2011.
 • Bennis, H.J. & F.L.M.P. Hinskens. (2011) “Non-standard inflection in spoken standard Dutch. First findings from a large web-based questionnaire”. International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 6), Freiburg i.Br. (D), 01-07-2011.
 • Hinskens, F.L.M.P. & W.J. Heeringa & H.J. Bennis. (2010) "De rol van moedertaalsprekers en experts bij het bepalen van de herkomst van een spreker". T-lezing, Variatielinguistiek, Meertens Instituut, Amsterdam, 06-12-2010.
 • Bennis, H.J. (2010) Adjective Agreement in Dutch. Workshop on Adjectives, Lille, 28-05-2010.
 • Bennis, H.J. (2010) Hij heb, jij kan en hun hebben. Over evolutie en taalverandering. Colloquium ANBF, Parijs, 20-11-2010.
 • Bennis, H.J. (2010) Syntactic Variation; verb clusters in varieties of Dutch. SDH 2010, Wenen, 19-10-2010.
 • Bennis, H.J. (2010) Taal in verandering. SPUI25, Amsterdam, 11-02-2010.
 • Bennis, H.J. & S. Barbiers. (2010) Verb Clusters in Varieties of Dutch. T&T-Colloquium, Gent, 19-11-2010.
 • Bennis, H.J. & F.L.M.P. Hinskens. (2010) What some thousand speakers think about some ten morphosyntactic features of modern spoken Dutch. First outcomes of a web-based questionaire. Symposium Pieter Muysken, Radboud Universiteit Nijmegen, 14-04-2010.
 • Hinskens, F.L.M.P. & W.J. Heeringa & H.J. Bennis. (2010) “Recognition of country and dialect group from dialect stimuli and the effects of native speakerness and expertise. A preliminary study”. Workshop Meertens meets Somali, Meertens Instituut, Amsterdam, 18-06-2010.
 • Bennis, H.J. (2009) Catch+: from prototype to reliable application. Catch Symposium, de Basel, Amsterdam, 13-11-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Clarin-NL and Dialect Data. Grand Meeting ScanDiaSyn, Alvdalen, Sweden, 27-08-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Digitale Geesteswetenschappen; Hoe en Waarom. KNAW Symposium Computational Humanities, Amsterdam, 04-06-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Een dialectgeografische benadering van verbale clusters in het Brabants. Symposium Jos Swanenberg, Tilburg, 20-11-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Een dialectgeografische benadering van verbale clusters in het Nederlands. Symposium Reineke Bok, Groningen, 18-06-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Generalized Cluster Interruption. TiN-dag 2009, Utrecht, 07-02-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Geography, databases, theoretical linguistics and Clarin-NL. ICLAVE 5, Copenhagen, Denmark, 26-06-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Haai heb z'n aaigen vet geirriteerd aan dat chickie; Over taalverandering en taalnormen. Niederländisch Kolloquium, Oldenburg Duitsland, 08-09-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Haai heb z'n aaigen vet geïrriteerd aan dat chickie; over taalverandering en taalnormen. UvA Illustere School, Amsterdam, 02-10-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Language and the Theory of Evolution. European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE, Amsterdam, 29-06-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Opening. Conference Names in the Economy, Amsterdam, 12-06-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Over taalverandering en taalnormen. ROI, Amsterdam, 23-09-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Taalvariatie als uitgangspunt. Symposium Meertaligheid; Gemeente Utrecht, Utrecht, 23-04-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Variation in Verbal Inflection in Dutch Dialects. OC-colloquium, Nijmegen, 11-02-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Verb Raising, Cluster Formation and Cluster Interruption from a Geographical Perspective. CASTL Symposium, Tromsø Norway, 02-04-2009.
 • Bennis, H.J. (2009) Volkscultuur en wetenschap. Congres Volkscultuur en overheidsbeleid, Utrecht, 12-02-2009.
 • Dikken, M. den & H.J. Bennis. (2009) Wat dacht je wat? On the strategies for the formation of long distance dependencies in constituent questions. KNAW Visiting Professor Lecture Series, Amsterdam, 15-10-2009.
 • Bennis, H.J. (2008) (alfa + gamma) ≠ beta. Debat - echte wetenschap: alfa vs beta, Amsterdam Crea/UvA, 11-11-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) Dynamische Tradities. Opening Jaar van de Tradities, Hilversum, 01-11-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) Future prospects of dialect syntax in Europe. workshop European Dialect Syntax III, Venice, 20-09-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) Het Korterlands; Geletterdheid en nieuwe media. lezing KANTL, Gent, 17-12-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) Korterlands: sms & msn. KNAW-symposium Literacy in the age of new media, Amsterdam, 28-03-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) Nieuw Korterlands: anarchistische schrijftalen in de klas. Het Schoolvak Nederlands 22, Brussel, 15-11-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) Taal als sociaal organisme. Louter Letteren, Nijmegen, 16-10-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects (SAND), Volume II. ScanDiaSyn workshop, Sandbjerg, Danmark, 25-08-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) niet w88 gwn ff lkkr tsjille op t MI. wetenschapsdag Meertens Instituut, Amsterdam, 19-10-2008.
 • Bennis, H.J. (2008) opening conferentie. Sociolinguistics Symposium 17, Amsterdam, 02-04-2008.
 • Bennis, H.J. (2007) Gaat het Nederlands teloor?. Wetenweek KNAW, Amsterdam, 18-10-2007.
 • Bennis, H.J. (2007) Over oude kennis en het nieuwe leren. Het Schoolvak Nederlands 21, Utrecht, 17-11-2007.
 • Bennis, H.J. & A. MacLean. (2007) Principles of Paradigmatic Levelling: the case of verbal inflection in dialects of Dutch. Taal- en Tongvalcolloquium, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, Belgie, 23-11-2007.
 • Bennis, H.J. (2007) Principles of paradigmatic levelling: Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. ScanDiaSyn 2007, Lake Myvatn, IJsland, 17-08-2007.
 • Bennis, H.J. (2007) Taal als evolutionair systeem. Onderzoeksbijeenkomst Neerlandistiek UvA, Neerlandistiek UvA, Amsterdam, 18-10-2007.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2007) The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects and European Dialect Syntax. SANPAD, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 08-03-2007.
 • Bennis, H.J. (2007) Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. ACLC Colloquium, UvA, Amsterdam, 05-06-2007.
 • Bennis, H.J. (2007) Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. SANPAD, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 09-03-2007.
 • Bennis, H.J. (2007) Verbal Inflection in Dutch Dialects. CLCG Linguistics Colloquium, Taalwetenschap RUG, Groningen, 07-12-2007.
 • Bennis, H.J. (2006) Dutch in between German and English? The case of reflexives in Dutch dialects. University of Reijkjavik, Reijkjavik, IJsland, 29-01-2006.
 • Bennis, H.J. (2006) Het Vlaams. European Day of Languages, AEGEE; Maison Descartes, Amsterdam, 13-11-2006.
 • Bennis, H.J. (2006) Korterlands; sms-taal en andere korte schrijftalen. Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam, 22-11-2006.
 • Bennis, H.J. (2006) Syntactic Atlas of Languages of Europe (SALE). Syntactic Doubling, Meertens Instituut, Amsterdam, 18-03-2006.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2006) Syntactic Atlas of the Dutch Dialects and European Dialect Syntax. Dialect Syntax Seminar, University of Iceland, Reykjavík, IJsland, 27-01-2006.
 • Bennis, H.J. (2006) Van Statenbijbel tot paardenbloem. historische vereniging, Woerden, 18-01-2006.
 • Bennis, H.J. (2006) Van Statenbijbel tot paardenbloem; over de (on)veranderbaarheid van taal. Het Glazen Huis, Klarenbeek, 02-02-2006.
 • Bennis, H.J. (2005) De verloedering van het Nederlands. Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam, 09-03-2005.
 • Bennis, H.J. (2005) Language Variation in Europe. ICLaVE, Amsterdam, 23-06-2005.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2005) SAND. Grand Meeting, Scandiasyn, Leikanger, Noorwegen, 25-08-2005.
 • Bennis, H.J. (2005) Taalverandering en taalverloedering. Openbare Bibliotheek Geuzenveld, Amsterdam, 19-04-2005.
 • Bennis, H.J. (2005) The IP-parameter. Hoekstra Symposium, Universiteit Leiden, Leiden, 05-06-2005.
 • MacLean, A. & H.J. Bennis. (2005) Variation in Inflection: Dutch Dialects. Variflex Workshop, UvA, Amsterdam, 19-12-2005.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2005) Zichzelf, hemzelf of z'n eigen. Reflexieven in dialecten van het Nederlands. Nederlands tussen Duits en Engels, Freie Universität Berlin, Berlijn, Duitsland, 30-09-2005.
 • Bennis, H.J. (2004) Bedreigde talen (dagvoorzitter). NWO-congres Bedreigde Talen, NWO, Den Haag, 28-08-2004.
 • Bennis, H.J. (2004) De verloedering van het Nederlands. Symposium, UiL OTS, Utrecht, 12-05-2004.
 • Bennis, H.J. (2004) Kloeke en de Hollandsche Expansie (introductie). Kloeke Symposium, Meertens Instituut, Amsterdam, 21-10-2004.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2004) Microvariation in Reflexives in Dialects of Dutch and its consequences for Binding Theory. Workshop on Approaches to Empirical Syntax/WOTS8, ZAS-Berlin en Universität Potsdam, Berlijn, Duitsland, 28-08-2004.
 • Bennis, H.J. (2004) Reflexive Microvariation; On the internal structure of Germanic reflexives. Comparative Germanic Syntax, CUNY Graduate Center, New York, USA, 03-06-2004.
 • Bennis, H.J. (2004) Symposium Straatlied (middagvoorzitter). KB, Den Haag, 23-01-2004.
 • Bennis, H.J. & K. Grijpink. (2004) Work on sound materials at the Meertens Institute; choices, policies, priorities. TAPE-seminar, KNAW / ECPA, Amsterdam, 12-10-2004.
 • Bennis, H.J. (2003) De Nederlandse Talen. Symposium 'Waar gaar het Nederlands naartoe?', Amsterdam, 03-10-2003.
 • Bennis, H.J. (2003) De wankelmoedigheid van de tweede persoon. Colloquium Nederlandse Taalkunde UvA, Nederlandse Taalkunde UvA, Amsterdam, 02-06-2003.
 • Bennis, H.J. (2003) Pronoms de la deuxième personne en néerlandais: contrastes en forme et en interprétation. Pronoms de deuxième personne et formes d"adresse dans les langues d"Europe, Parijs, Frankrijk, 07-03-2003.
 • Bennis, H.J. (2003) Se eige is beter dan zichzelf. Lezingenreeks Taalbeheersing UvA, Taal en Communicatie (UvA), Amsterdam, 14-11-2003.
 • Bennis, H.J. & S. Barbiers. (2003) The Syntactic Atlas of Dutch Dialects. ESF-workshop on Syntactic Microvariation, Padua, Italië, 11-09-2003.
 • Bennis, H.J. (2003) Variation in Inflection. Workshop Variflex, Meertens Instituut, Amsterdam, 21-08-2003.
 • Bennis, H.J. (2002) Kom jij ook maar naar die lezing! Het subject in Nederlandse imperatieven. Universiteit Groningen, Groningen, 11-01-2002.
 • Bennis, H.J. (2002) Naamkunde als discipline. Naamkunde Symposium, Meertens Instituut, Amsterdam, 22-11-2002.
 • Bennis, H.J. (2002) On Wh-movement and On Binding in Relatives. Universiteit Utrecht / Leiden, Utrecht, 13-12-2002.
 • Bennis, H.J. (2002) Onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen. KNAW Afdeling Letterkunde, Amsterdam, 28-02-2002.
 • Bennis, H.J. (2002) Over de theoretische relevantie van syntactische variatie. Symposium Taal & Tongval, Vlaamse Akademie, Gent, 08-11-2002.
 • Bennis, H.J. (2002) Relative pronouns in Dutch and German: D or W. Graduierten Kolleg, Leipzig, 19-06-2002.
 • Bennis, H.J. (2002) Waarom taalkundigen niet kunnen schrijven. Taalgala, LOT, Utrecht, 11-10-2002.
 • Bennis, H.J. (2001) Agree, pro and imperatives. Workshop on Agreement, Universiteit Utrecht, Utrecht, 31-08-2001.
 • Bennis, H.J. (2001) Bestaat het Nederlands en zo ja, hoe lang nog. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 17-11-2001.
 • Bennis, H.J. (2001) Bestaat het Nederlands? En zo ja, hoe lang nog?. Lezingen ITS, Universiteit van Amsterdam (Scheikunde), Amsterdam, 14-12-2001.
 • Bennis, H.J. (2001) Microvariatie en relatiefzinnen in het Nederlands. Lezingenreeks leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 23-11-2001.
 • Bennis, H.J. (2001) Tegengestelde krachten in taal. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 13-09-2001.
 • Bennis, H.J. (2001) The battle between W and D in relative clauses. Workshop Dialect Syntax, Universiteit Freiburg, Freiburg, 30-11-2001.
 • Bennis, H.J. & T. Israel. (2000) De Zin. STDH-workshop, Meertens Instituut, Amsterdam, 06-10-2000.
 • Bennis, H.J. (2000) De noodzaak van meertaligheid en de betekenis van taal als factor voor de sociale cohesie. Nederlands-Duitse Conferentie, Felix Meritis, Amsterdam, 02-02-2000.
 • Bennis, H.J. (2000) On the meaning of the indefinite determiner in predicative NPs. NP-workshop, KUB, Tilburg, 24-11-2000.
 • Bennis, H.J. (2000) The SAND and the theoretical relevance of syntactic microvariation. Workshop on Syntactic Microvariation, Meertens Instituut, Amsterdam, 30-08-2000.
 • Bennis, H.J. (2000) The theoretical relevance of syntactic microvariation. ACLC lezingen, Universiteit van Amsterdam, 10-11-2000.

BIJDRAGEN DAG- OF WEEKBLAD

 • Postma, G.J. & H.J. Bennis & M. Everaert & J. Zwart & L.L. Cheng & N. Corver. (2010) Vlinderverzamelaars en systeembouwers. In: NRC, 06-03-2010. Full text: http://depot.knaw.nl/8916
 • Margry, P.J. & H.J. Bennis & H.W. Roodenburg. (2005) Leve de canon - maar niet te absoluut. In: NRC-Handelsblad, 01-01-1970.

PROJECTS

 • Language Portal Dutch/Frisian (Taalportaal Nederlands/Fries) (2011-....). Het project "Taalportaal" richt zich op het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van een virtueel taalinstituut, een digitale gedistribueerde bron van kennis over de grammaticale eigenschappen van het Nederlands en het Fries. Internet: . Project in samenwerking met: Universiteit Leiden, Fryske Akademy, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Universiteit Utrecht.