Barbiers, prof. dr. L.C.J. (Sjef)

researcher Variationist Linguistics

email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefoon
020 4628 530

personal page

Research results

books | editor collection | articles | lectures

BOOKS

 • Barbiers, S. & J. van der Auwera & H.J. Bennis & E. Boef & G. De Vogelaer & M.H. van der Ham. (2008) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2008. Full text: http://depot.knaw.nl/8774
 • Barbiers, S. (2006) Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Utrecht : Oratie Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, 2006. Full text: http://depot.knaw.nl/8470
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis & G. de Vogelaer & M. Devos & M.H. van der Ham. (2005) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume I. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2005. Full text: http://depot.knaw.nl/2914

EDITOR COLLECTION

 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou & M.H. van der Ham. (2008) Microvariation in Syntactic Doubling. Bingley : Emerald, 2008.
 • Barbiers, S. & R. Sybesma & M. den Dikken. (2004) Arguments and Structure. Studies on the Architecture of the Sentence. Berlijn/New York : Mouton de Gruyter, 2004.
 • Barbiers, S. & G. de Schutter & Michiel Vos. (2004) Dialectsyntaxis in bloei. Gent : Eigen beheer, 2004.
 • Barbiers, S. & J. Hoeksema & M. van Oostendorp. (2002) De Nederlandse taalkunde van de twintigste eeuw in honderd artikelen. Leiden : Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2002. http://www.dbnl.org/taalkunde/artikelen/
 • Barbiers, S. & A. Alexiadou & E. Anagnostopoulou & H.-M. Gaertner. (2002) Dimensions of Movement. From features to remnants. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002.
 • Barbiers, S. & F. Beukema & W. van der Wurff. (2002) Modality and its Interaction with the Verbal System. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002.
 • Barbiers, S. & L. Cornips & S. van der Kleij. (2002) Syntactic Microvariation. Amsterdam : Meertens Instituut, 2002. http://www.meertens.knaw.nl/books/synmic/. Full text: http://depot.knaw.nl/9663

ARTICLES

 • Barbiers, S. (2014) 'Grammatica op de kaart'. In: Sijs, N. van der (ed.). De Kaartenbank. Over taal en cultuur.. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2014, pp. 41-46.
 • Barbiers, S. (2013) 'Dummy auxiliaries in Dutch dialects, L1 and L2 acquisition'. In: Blom, E. & I. van de Craats & J. Verhagen (ed.). Dummy auxiliaries in first and second language acquisition. Boston/Berlin : De Gruyter Mouton, 2013, pp. 395-416.. Full text: http://depot.knaw.nl/14247
 • Barbiers, S. (2013) 'Geography and Cartography of the Left Periphery. The Case of Dutch and German Imperatives.'. In: Carrilho, E. & C. Magro & X. Álvarez (ed.). Current approaches to limits and areas in dialectology. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 267-292.. Full text: http://depot.knaw.nl/14246
 • Barbiers, S. (2013) 'Microsyntactic Variation'. In: Dikken, M. den (ed.). The Cambridge Handbook of Generative Syntax. Cambridge : Cambridge University Press, 2013, pp. 899-926.. Full text: http://depot.knaw.nl/14248
 • Barbiers, S. & T. Goeman. (2013) 'Research results from on-line dialect databases and dynamic dialect maps'. In: Hinskens, F. & J. Taeldeman (ed.). Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch.. Berlin/Boston : De Gruyter Mouton, 2013, pp. 646-663.. Full text: http://depot.knaw.nl/15266
 • Barbiers, S. (2013) 'Where is syntactic variation?'. In: Auer, P. & J.C. Reina & G. Kaufmann (ed.). Language Variation - European Perspectives IV. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2013, pp. 1-26. Full text: http://depot.knaw.nl/13580
 • Barbiers, S. (2012) 'Microsyntactic Variation'. In: Dikken, Marcel den (ed.). The Cambridge Handbook of Generative Syntax. Cambridge : Cambridge University Press, 2012, pp. 900-925.
 • Koeneman, O.N.C.J. & M. Lekakou & S. Barbiers. (2011) 'Perfect Doubling'. In: Linguistic Variation: 11 (1), 35-75. http://dx.doi.org/10.1075/lv.11.1.02koe
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2010) 'De linkerperiferie gaat de dialoog aan. Een antwoord op Den Dikken.'. In: Nederlandse Taalkunde: 15 (3), 312-314. Full text: http://depot.knaw.nl/8478
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2010) 'Vragen aan de linkerperiferie'. In: Nederlandse Taalkunde: 15 (3), 284-307. Full text: http://depot.knaw.nl/8477
 • Barbiers, S. (2010) 'Weijnen en het interlinguaal syntactisch onderzoek'. In: Taal & Tongval: 62, 44-60. Full text: http://depot.knaw.nl/8476
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2010) 'De plaats van het werkwoord in zuid en noord'. In: De Caluwe, J. & J. Van Keymeulen & J. Van Keymeulen (ed.). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent : Academia Press, 2010, pp. 25-42. Full text: http://depot.knaw.nl/8479
 • Barbiers, S. (2010) 'Focus particle doubling'. In: Structure Preserved. Studies in Syntax for Jan Koster.. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2010, pp. 21-30. Full text: http://depot.knaw.nl/8475
 • Barbiers, S. (2010) 'Language and space: Structuralist and generative approaches'. In: Auer, Peter & Jürgen Erich Schmidt (ed.). Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods. Berlin : De Gruyter Mouton, 2010, pp. 125-142. http://dx.doi.org/10.1515/9783110220278.125. Full text: http://depot.knaw.nl/8706
 • Kunst, J.P. & S. Barbiers. (2010) 'Using the internet for user specified mappings'. In: Kehrein, R. & S. Rabanus & A. Lameli (ed.). Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 2: Language Mapping.. Berlin : De Gruyter Mouton, 2010, pp. 401-415. Full text: http://depot.knaw.nl/8930
 • Barbiers, S. (2009) 'Locus and limits of syntactic microvariation'. In: Lingua: 119 (11), 1607-1623. http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2008.09.013. Full text: http://depot.knaw.nl/5606
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2009) 'Syntactic doubling and the structure of wh-chains'. In: Journal of Linguistics: 45, 1-46. http://dx.doi.org/10.1017/S0022226709990181. Full text: http://depot.knaw.nl/5892
 • Barbiers, S. (2008) 'Antwoord aan Arnold Evers'. In: Nederlandse Taalkunde: 13 (2), 193-197.
 • Barbiers, S. (2008) 'Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie'. In: Nederlandse Taalkunde: 13 (2), 160-187. Full text: http://depot.knaw.nl/9698
 • Barbiers, S. (2008) 'Microvariation in Syntactic Doubling. An Introduction'. In: Barbiers, S. & O. Koeneman & M. Lekakou & M. van der Ham (ed.). Microvariation in Syntactic Doubling. Bingley : Emerald, 2008, pp. 1-34. Full text: http://depot.knaw.nl/4964
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2008) 'Syntactic Doubling and the Structure of Chains'. In: Chang, C.B. & H.J. Haynie (ed.). Proceedings of the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics. Somerville (USA) : Cascadilla Press, 2008, pp. 77-86. Full text: http://depot.knaw.nl/8474
 • Barbiers, S. (2007) 'De Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten'. In: Taal & Tongval: 18, 7-40. Full text: http://depot.knaw.nl/8473
 • Barbiers, S. (2007) 'Indefinite numerals ONE and MANY and the cause of ordinal suppletion'. In: Lingua: 117 (5), 859-880. http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2006.03.003. Full text: http://depot.knaw.nl/8472
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2007) 'The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. A discussion of choices in the SAND-project.'. In: Nordlyd: 34, 53-72. http://www.ub.uit.no/baser/nordlyd/. Full text: http://depot.knaw.nl/3760
 • Barbiers, S. (2007) 'On the periphery of imperative and declarative clauses in Dutch and German'. In: Wurff, W van der (ed.). Imperative Clauses in Generative Grammar. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2007, pp. 95-112. Full text: http://depot.knaw.nl/8707
 • Barbiers, S. & L. Cornips & J.P. Kunst. (2007) 'The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas'. In: Beal, J.C. & K.P. Corrigan & H.L. Moisl (ed.). Creating and digitizing language corpora. volume 1: Synchronic databases.. Hampshire : Palgrave Macmillan, 2007, pp. 54-90. Full text: http://depot.knaw.nl/8708
 • Barbiers, S. & M. van Koppen. (2006) 'Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands'. In: Taal & Tongval (Themanummer 19), 24-39. Full text: http://depot.knaw.nl/8469
 • Barbiers, S. (2005) 'Variation in the morphosyntax of ONE'. In: The Journal of Comparative Germanic Linguistics: 8 (3), 159-183. http://dx.doi.org/10.1007/s10828-004-6539-z. Full text: http://depot.knaw.nl/8467
 • Barbiers, S. (2005) 'The Syntax of Modal Auxiliaries'. In: Everaert, M. & H. van Riemsdijk (ed.). The Blackwell Companion to Syntax. Oxford : Blackwell, 2005, pp. -. Full text: http://depot.knaw.nl/8716
 • Barbiers, S. (2005) 'Word order variation in three-verb clusters and the division of labour between generative linguistics and sociolinguistics'. In: Cornips, L. & K. Corrigan (ed.). Syntax and Variation. Reconciling the Biological and the Social. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2005, pp. 233-264. Full text: http://depot.knaw.nl/8717
 • Barbiers, S. & G. de Schutter & M. Devos. (2004) 'Dialectsyntaxis in bloei'. In: Taal & Tongval: 54/55 (themanummer 15-16), 5-9. Full text: http://depot.knaw.nl/8466
 • Barbiers, S. & R. Sybesma. (2004) 'On the different behavior of auxiliaries'. In: Lingua: 114 (4), 389-398. http://dx.doi.org/10.1016/S0024-3841(03)00065-2. Full text: http://depot.knaw.nl/8465
 • Barbiers, S. (2004) 'Variatie in de morfosyntaxis van 'één''. In: Taal & Tongval: 54/55 (themanummer 15-16), 44-62. Full text: http://depot.knaw.nl/8464
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2004) 'Reflexieven in dialecten van het Nederlands. Chaos of structuur?'. In: Caluwe, J. de & G. de Schutter & M. Devos (ed.). Schatbewaarder van de taal. Johan Taeldeman. Liber Amicorum. Gent : Academia Press Gent en Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent, 2004, pp. 43-58. Full text: http://depot.knaw.nl/8463
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2003) 'Reflexives in Dutch Dialects'. In: Koster, J. & H. van Riemsdijk (ed.). Germania et alia. Groningen : Universiteit Groningen, 2003, pp. 25-44. http://odur.let.rug.nl/~koster/DenBesten/contents.htm. Full text: http://depot.knaw.nl/8462
 • Barbiers, S. & M. Greijmans. (2002) 'Microvariation in the syntax of ONE-insertion'. In: GLOW Newsletter: 48, 15-16.
 • Barbiers, S. (2002) 'Talen, dialecten, nijlpaarden en fruitvliegjes'. In: Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut: 5, 5-12. Full text: http://depot.knaw.nl/8882
 • Barbiers, S. (2002) 'Current Issues in Modality: An introduction to modality and its interaction with the verbal system'. In: Barbiers, S. & F. Beukema & W. van der Wurff (ed.). Modality and its Interaction with the Verbal System. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2002, pp. 1-18. Full text: http://depot.knaw.nl/8715
 • Barbiers, S. & A. Alexiadou & E. Anagnostopoulou & H.-M. Gaertner. (2002) 'Introduction'. In: Alexiadou, A. & E. Anagnostopoulou & S. Barbiers & H.M. Gaertner (ed.). Dimensions of Movement. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002, pp. 3-16. Full text: http://depot.knaw.nl/8714
 • Barbiers, S. & L. Cornips. (2002) 'Introduction to Syntactic Microvariation'. In: Barbiers, S. & L. Cornips & S. van der Kleij (ed.). Syntactic Microvariation. Amsterdam : Electronic publications of the Meertens Institute, 2002, pp. 6-. Full text: http://depot.knaw.nl/8461
 • Barbiers, S. (2002) 'Microvariation in negation in varieties of Dutch'. In: Barbiers, S. & L. Cornips & S. van der Kleij (ed.). Syntactic Microvariation. Amsterdam : Meertens Instituut, 2002, pp. 13-40. http://www.meertens.knaw.nl/books/synmic/. Full text: http://depot.knaw.nl/8460
 • Barbiers, S. (2002) 'Modality and Polarity'. In: Barbiers, S. & F. Beukema & W. van der Wurff (ed.). Modality and its Interaction with the Verbal System. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002, pp. 51-74. Full text: http://depot.knaw.nl/8713
 • Barbiers, S. (2002) 'Remnant stranding and the theory of movement'. In: Alexiadou, A. & E. Anagnostopoulou & S. Barbiers & H.-M. Gaertner (ed.). Dimensions of Movement: From features to remnants. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002, pp. 47-68. Full text: http://depot.knaw.nl/8711
 • Barbiers, S. (2001) 'Adjectieven voor taalkundigen'. In: Nederlandse Taalkunde: 6 (2), 133-148. Full text: http://depot.knaw.nl/8459
 • Barbiers, S. (2001) 'Is vreemd genoeg genoeg?'. In: Dongelmans, B. & J. Lalleman & O. Praamstra (ed.). Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden.. Leiden : Stichting Neerlandistiek Leiden, 2001, pp. 15-28. Full text: http://depot.knaw.nl/8710
 • Barbiers, S. & M. van Oostendorp. (2000) 'Dä doe! Syntactische atlas brengt dialectverschillen in kaart'. In: Onze Taal: 69.11, 318-319.
 • Barbiers, S. (2000) 'Intermediate landing sites'. In: GLOT International: 4-7, 15-16. Full text: http://depot.knaw.nl/8458
 • Barbiers, S. (2000) 'On the interpretation of movement and agreement: PPs and Binding'. In: Bennis, H. & M. Everaert & E. Reuland (ed.). Interface Strategies. Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), 2000, pp. 21-36. Full text: http://depot.knaw.nl/8712
 • Barbiers, S. (2000) 'The right-periphery in SOV-languages: English and Dutch'. In: Svenonius, P. (ed.). The derivation of VO and OV. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2000, pp. 181-218. Full text: http://depot.knaw.nl/8709
 • Barbiers, S. & J. Rooryck. (1998) 'On the interpretation of 'there' in existentials'. In: Proceedings of WCCFL: XVII. http://www.jstor.org/stable/414284. Full text: http://depot.knaw.nl/8719

LECTURES

 • Barbiers, S. (2013) Do-support in Dutch dialects: knowns and unknowns. Do support workshop, Meertens Instituut, Amsterdam, 22-03-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Imperatives as Distals. Syntax Lunch lecture, CUNY, New York, 12-11-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Interdisciplinarity of Linguistic Research. PhD seminar Cross sections in the humanities, Rijksuniversiteit Groningen, 15-01-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Landing Sites and Stranding Sites. Syntax Brown Bag lecture, New York University, 12-11-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Landing Sites and Stranding Sites. Comparative Syntax Meeting, Universiteit Leiden, 21-11-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Landing sites and stranding sites. European Dialect Syntax Workshop VII, Universität Konstanz, 14-06-2013.
 • Barbiers, S. (2013) MIMORE. Annual CLARIN EU Meeting, Prague, 22-10-2013.
 • Barbiers, S. (2013) MIMORE: A Microcomparative Morphosyntactic Research Tool. Digital Humanities Summer School: CLARIN workshop, Universiteit Leuven, 20-09-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Macroscale Microcomparative Syntactic Research. Language Diversity Congress, Rijksuniversiteit Groningen, 19-07-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Maps and Grammar. ATILA Conference, Corsendonk, 26-09-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Maps and Grammar. European Dialect Syntax Workshop VII, Universität Konstanz, 15-06-2013.
 • Barbiers, S. & M. Lekakou. (2013) Mesocomparative Syntax of Perfect Doubling. Workshop Perfect Doubling, Universität Konstanz, 08-10-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Nieuwere benaderingen van oudere en nieuwere dialecten, on-line databases en dynamische atlassen. Een voorbeeldstudie.. Presentatie Handbook of Language and Space, Amsterdam, Trippenhuis, 13-12-2013.
 • Barbiers, S. (2013) On the unique nature of numeral ONE. ACLC Seminar, Universiteit van Amsterdam, 13-09-2013.
 • Barbiers, S. (2013) Where is syntactic variation?. KNAW Workshop on micro- and macrovariation, Universiteit Leiden, 24-10-2013.
 • Barbiers, S. (2012) Dialect data and research. KNAW preparatory workshop, Amsterdam, 19-10-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Documentation of syntactic variation in the dialects of Europe. Second Cambridge Conference on Language Endangerment (CRASSH)., Cambridge University, Cambridge (UK), 06-07-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Fronting and empty categories in Brabantish, Dutch and German imperatives. European Dialect Syntax Workshop 6, University of Cambridge, Cambridge (UK), 31-03-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Imperatives as Distals. Linguistics Colloquium, University of Konstanz (Germany), 22-05-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Imperatives as distals. T-lecture, Meertens Instituut, Amsterdam, 05-04-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Language Variation - From Society to Cognition. Invited lecture for teaching staff, European School München, 21-11-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Language variation - From cognition to society. European School; invited lecture for the students, München, 20-11-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Large Scale Linguistic Variation Research. Celtic Linguistics Conference Rennes, Rennes (France), 22-06-2012.
 • Barbiers, S. (2012) On the complementary distribution of doubling and stranding in long A-bar dependencies. Workshop Locality and the Left Periphery, RU Groningen, 30-11-2012.
 • Barbiers, S. (2012) On the complementary distribution of doubling and stranding in long A-bar dependencies. Linguistics Colloquium, CRISSP, Brussels, 26-11-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Colloque Dialectes décisifs, langues prototypiques; Journée Géolinguistique et nouveaux atlas des langues et dialectes, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, 29-02-2012.
 • Barbiers, S. (2012) Where's Syntactic Variation?. NWASV Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 17-11-2012.
 • Bennis, H.J. & S. Barbiers. (2011) Categorial and Categorical word order variation in West-Germanic verb clusters. Methods on Dialectology 14, London, Canada, University of Western Ontario, 03-08-2011.
 • Barbiers, S. (2011) DynaSAND meets LADO; Invited lecture. Corpora Galore, Newcastle, 31-05-2011.
 • Barbiers, S. (2011) Geography and Cartography of the Left-Periphery: The Case of Dutch Imperatives. Limits and Areas in Dialectology. Workshop How Spatial is Dialect Syntax; Keynote speaker, Lisbon, Center of Linguistics University of Lisbon, 25-11-2011.
 • Barbiers, S. (2011) Imperatives as Distals. LUCL Linguistics Colloquium; Inivted lecture, Leiden, 27-05-2011.
 • Barbiers, S. & A. Sorace. (2011) Language Diversity and Multilingualism. Consortium Workshop on Theoretical and Experimental Linguistics; Invited lecture, NIAS Wassenaar, 08-09-2011.
 • Barbiers, S. (2011) MIMORE Results. CLARIN workshop; Invited speaker, Universiteit Utrecht, 25-08-2011.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2011) Markedness effects in perfect doubling constructions. Workshop on Formal Grammar and Syntactic Variation; selected lecture, Universidad Autónoma de Madrid, 27-10-2011.
 • Barbiers, S. (2011) Microcomparative Syntax: A Case Study in Doubling. Irish Network of Formal Linguistics Workshop; Invited speaker, Dublin, 17-09-2011.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2011) Participle "Doubling" in Dutch dialects. Workshop Doubling in Syntax, Semantics and Morphology, Societas Linguistica Europaea 2011, Logrono, 08-09-2011.
 • Barbiers, S. (2011) Syntactic Doubling and Deletion as a Source of Variation. ICLAVE, Freiburg (FRIAS), 30-06-2011.
 • Barbiers, S. (2011) Van Alphens dialect tot Universele Grammatica. gastlezing Rotary Alphen aan den Rijn/Woubrugge, Woubrugge, 19-10-2011.
 • Barbiers, S. (2010) Dialect Atlases in Dutch Dialectology. Workshop Meertens meets Somali, Meertens Instituut, Amsterdam, 18-06-2010.
 • Barbiers, S. (2010) European Dialect Syntax. Progress and Prospects. Grand Meeting Scandiasyn, Sommerøy (Norway), 07-06-2010.
 • Barbiers, S. (2010) Generalized Syntactic Doubling. Workshop Linguistic Variation in the Minimalist Framework, Barcelona, 14-01-2010.
 • Barbiers, S. (2010) Locus and Limits of Syntactic Microvariation. Invited Lecture, Wroclaw (Poland), 01-02-2010.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou & C. Poletto & M. Salzmann & G. Schaden & E. Brandner. (2010) Meso-comparative Syntax of Perfect Doubling. 4th European Dialect Syntax workshop, Donostia/San Sebastian, Spanje, 21-06-2010.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & . et al. (2010) Mesocomparative Syntax of Wh-doubling. 4th European Dialect Syntax Workshop, San Sebastian, 21-06-2010.
 • Barbiers, S. (2010) On the syntax of imperatives in Dutch, German and Brabantish. Linguistics Colloquium, Universiteit Groningen, 19-02-2010.
 • Barbiers, S. (2010) The European Dialect Syntax Network. ALLEA Consultative Workshop 'Towards Young Academies Across Europe', Madrid, 09-02-2010.
 • Bennis, H.J. & S. Barbiers. (2010) Verb Clusters in Varieties of Dutch. T&T-Colloquium, Gent, 19-11-2010.
 • Barbiers, S. (2010) Verb doubling and dummies in dialects of Dutch. An overview.. Workshop on Dummy Auxiliaries, Radboud University Nijmegen, 02-07-2010.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2009) Auxiliary doubling and the syntax PF interface. Comparative Germanic Syntax Workshop, Brussel, 29-05-2009.
 • Barbiers, S. & J.P. Kunst. (2009) DynaSAND: An on-line corpus of elicited speech and text for dialect syntactic research. CLARIN-NL kickoff meeting, Utrecht, 27-05-2009.
 • Barbiers, S. (2009) Gastlezing Engels in het Nederlands en Nederlands in het Engels. Bijeenkomst Studieverenigingen Nederlands en Engels, Universiteit Utrecht, 28-05-2009.
 • Barbiers, S. (2009) Gastlezing: De bouwstenen van onze taal. Alumnidag, Universiteit Utrecht, 28-03-2009.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2009) Issues in Auxiliary Doubling. Edisyn workshop on Comparative Syntactic Doubling, Meertens Instituut, Amsterdam, 06-05-2009.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2009) Issues in WH-doubling. Edisyn workshop on Comparative Syntactic Doubling, Meertens Instituut, Amsterdam, 06-05-2009.
 • Barbiers, S. (2009) On the Syntax of Imperatives in Dutch, German and Brabantish. CRISSP Colloquium, Brussel, 19-05-2009.
 • Barbiers, S. (2009) On the Syntax of Imperatives in Dutch, German and Brabantish. CLS Colloquium Radboud University, Nijmegen, 14-05-2009.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2009) Perfect doubling does not exist. Syntax seminar, University of Leiden, 03-06-2009.
 • Barbiers, S. (2009) Quantitative ‘er’, doubling and the structure of noun phrases. Workshop on Agreement, doubling and DP, Leiden, 04-09-2009.
 • Barbiers, S. (2009) Syntactische Variatie in het Nederlands. Gastlessen, Fioretti College Lisse, 25-05-2009.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2009) Vragen aan de linkerperiferie. Dag van de Nederlandse Zinsbouw, Meertens Instituut, Amsterdam, 30-11-2009.
 • Barbiers, S. (2009) Weijnen in interlinguaal perspectief. Symposium 100 jaar Weijnen. Met het oog op de toekomst., Ravenstein, 11-12-2009.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2008) Edisyn. An Introduction to the Workshop. Workshop European Dialect Syntax III, Venice, Italy, 18-09-2008.
 • Barbiers, S. (2008) European Dialect Syntax. Explorative workshop for cooperation on dialect syntax research, St Petersburg, Russia, 16-04-2008.
 • Barbiers, S. (2008) Graven in de SAND. Fries Filologencongres, Fryske Akademy, Leeuwarden, 11-12-2008.
 • Barbiers, S. (2008) Locus and Limits of Syntactic Microvariation. Workshop on Locating Variability; Formal Approaches, Amherst, USA, 24-04-2008.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2008) Perfect Doubling. TIN-dag, Utrecht, 02-02-2008.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2008) Perfect Doubling. Linguistics Colloquium, University of the Basque Country, Vitoria Gasteiz, Spain, 23-01-2008.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2008) Perfect Doubling. LingLang Colloquium, Newcastle, 16-01-2008.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2008) Perfect doubling. Annual Conference of the English Department, Bucharest, Romania, 07-06-2008.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2008) Syntactic doubling in wh-questions. Lecture, English Department of University of Bucharest, Bucharest, Romania, 03-06-2008.
 • Barbiers, S. (2008) Taal en het Europa van de regio's. Hooglerarendiner Utrechts Universiteitsfonds, Utrecht, 23-10-2008.
 • Barbiers, S. (2008) Word order variation in verb clusters and the grammar of the right periphery. Symposium on the occasion of Janneke ter Beeks thesis defense, Rijksuniversiteit Groningen, 20-05-2008.
 • Barbiers, S. & M. van Koppen. (2007) A Place for Tense in the Dutch Middlefield. V1 - V2 Workshop, Universiteit Leiden, Leiden, 19-04-2007.
 • Barbiers, S. (2007) European Dialect Syntax. University of York, York, Engeland, 27-11-2007.
 • Barbiers, S. (2007) European Dialect Syntax: Methods, Storage, On-line retrieval and results. Workshop on Armenian Corpus Linguistics, Eastern Armenian National Corpus, INALCO, Yerevan State Linguistic University, Goris, Armenië, 20-08-2007.
 • Barbiers, S. (2007) Focus particle doubling and tripling in colloquial Dutch. Workshop Microvariation in Quantificational Structures; 29. DGfS Jahrestagung, Siegen (Germany), 28-02-2007.
 • Barbiers, S. (2007) Impossible and Unrealized Syntactic Structures. Formal Approaches to Variation in Syntax, University of York, York, Engeland, 12-05-2007.
 • Barbiers, S. (2007) Large Scale Microcomparative Syntax. SANPAD workshop Dynamic Patterns of Linguistic Diversity, Stellenbosch (South Africa), 09-03-2007.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2007) Perfect Doubling. MUST talks, UiL OTS, Universiteit Utrecht, Utrecht, 21-11-2007.
 • Lekakou, M. & S. Barbiers & O.N.C.J. Koeneman. (2007) Perfect Doubling. Midweek Utrecht Syntax Talks (MUST), UiL-OTS, Utrecht, 21-11-2007. http://www.let.uu.nl/~Marjo.vanKoppen/personal/MUST/index.htm
 • Koeneman, O.N.C.J. & S. Barbiers & M. Lekakou. (2007) Perfect doubling. Grand Meeting of Scandiasyn, Myvatn, IJsland, 16-08-2007.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2007) Perfect doubling. ICLAVE IV, Nicosia (Cyprus), 18-06-2007.
 • Koeneman, O.N.C.J. & S. Barbiers & M. Lekakou. (2007) SYNTACTIC DOUBLING AND THE STRUCTURE OF CHAINS. WCCFL, Universiteit van Berkeley, Berkeley, Verenigde Staten, 27-04-2007.
 • Koeneman, O.N.C.J. & S. Barbiers & M. Lekakou. (2007) SYNTACTIC DOUBLING AND THE STRUCTURE OF CHAINS. TABU-dag, Groningen Universiteit, Groningen, 08-06-2007.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2007) Syntactic Doubling and the Structure of Chains. TIN-dag, Utrecht, 03-02-2007.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2007) Syntactic Doubling and the Structure of Chains. GLOW 30, Universiteit van Tromsø, Tromsø, Noorwegen, 11-04-2007.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2007) Syntactic Doubling and the Structure of Chains. 22nd Comparative Germanic Syntax Workshop, University of Stuttgart, Stuttgart, Duitsland, 08-06-2007.
 • Barbiers, S. & O.N.C.J. Koeneman & M. Lekakou. (2007) Syntactic doubling and the structure of chains. Workshop on the structure of wh-pronouns, University of Konstanz, Konstanz, Duitsland, 07-10-2007.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2007) The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects and European Dialect Syntax. SANPAD, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 08-03-2007.
 • Barbiers, S. & B.J.H. Hermans. (2007) Usage based approaches to Linguistics. Meertens lecture, Amsterdam, 22-05-2007.
 • Barbiers, S. (2007) Variatie in Taalonderwijs. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 13-09-2007.
 • Barbiers, S. (2007) Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie. Dag van de Nederlandse Zinsbouw (organisatie Hans Broekhuis en Olaf Koeneman), Universiteit Leiden, Leiden, 26-10-2007.
 • Barbiers, S. (2007) Word order variation and the grammar of the right-periphery. Linguistics Colloquium, University of York, York, Engeland, 28-11-2007.
 • Barbiers, S. (2007) Word order variation in verb clusters and the grammar of the right periphery. Linguistic Colloquium, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, Duitsland, 11-12-2007.
 • Barbiers, S. & M. van Koppen. (2006) A place for Tense in the middle field of Dutch. TIN-dag, Algemene Vereniging voor Taalwetenschap. Universiteit Utrecht, Utrecht, 04-02-2006.
 • Barbiers, S. (2006) Impossible and Unrealized Syntactic Structures. First Workshop on Dialect Syntax, Georgetown University, Washington DC, USA, 10-11-2006.
 • Barbiers, S. (2006) Introduction to syntactic doubling in European dialects. Workshop Syntactic Doubling in European Dialects, Meertens Instituut, Amsterdam, 16-03-2006.
 • Barbiers, S. (2006) On the limits of language variation in Europe. EURYIAS 2006: Complexity and Diversity in Molecules, Matter, Life and Society, European Science Foundation and Institut de Science et d'Ing�erie Supramoleculaires, Straatsburg, Frankrijk, 29-11-2006.
 • Barbiers, S. (2006) SAND & Edisyn. Meertens Instituut, Amsterdam, 13-06-2006.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2006) Syntactic Atlas of the Dutch Dialects and European Dialect Syntax. Dialect Syntax Seminar, University of Iceland, Reykjavík, IJsland, 27-01-2006.
 • Barbiers, S. (2006) Syntactic doubling in European dialects: Some findings and issues for further research. Workshop Syntactic Doubling in European Dialects, Meertens Instituut, Amsterdam, 18-03-2006.
 • Barbiers, S. (2006) The Dutch SAND project. Overview and demonstration. The 20st Rask Conference, University of Iceland, Reykjavík, IJsland, 28-01-2006.
 • Barbiers, S. (2006) What are the limits of language variation in Europe?. European Science Open Forum, European Science Foundation, München, Duitsland, 16-07-2006.
 • Barbiers, S. & M. van Koppen. (2005) A place for Tense in the Dutch middle field. Workshop Verb Clusters and Coordination (on the occasion of Mark de Vos' formal defense), Universiteit Leiden, Leiden, 04-11-2005.
 • Barbiers, S. (2005) Agreement as a restriction on word order variation in three-verb clusters. Workshop on Agreement (on the occasion of Marjo van Koppen's formal defense), Universiteit Leiden, Leiden, 14-04-2005.
 • Barbiers, S. (2005) Edisyn. Grand meeting, Scandiasyn, Leikanger, Noorwegen, 27-08-2005.
 • Barbiers, S. (2005) English and Dutch modals and the VO-OV parameter. Workshop Grammaticalization of heads in the verbal domain, Meertens Instituut, Amsterdam, 10-11-2005.
 • Barbiers, S. (2005) English and Dutch modals and the VO-OV parameter. Taalkunde In Nederland-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht, 29-01-2005.
 • Barbiers, S. (2005) Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Presentatie SAND/Edisyn voor Nijmeegse/Amsterdamse studentenvereniging taalkunde, Meertens Instituut, Amsterdam, 04-03-2005.
 • Barbiers, S. (2005) Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Lezing voor studievereniging Ibn Battuta, Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Groningen, Groningen, 27-09-2005.
 • Goeman, T. & S. Barbiers. (2005) Morphosyntactic Microvariation in Gender. Workshop Quantitative Analysis of Variation in Time and Space, ICLaVE 3, Amsterdam, 24-06-2005. http://www.iclave.org/2005/abstracts/barbiers%20goeman.pdf
 • Barbiers, S. & G.J. Postma. (2005) On the Syntax of High Degree. Teun Hoekstra Colloquium, Universiteit Leiden, Leiden, 05-06-2005.
 • Barbiers, S. (2005) One, Many, First and So. Syntax Seminar, Universiteit Leiden, Leiden, 23-11-2005.
 • Barbiers, S. (2005) One, Many, First and So. Linguistics Colloquium, Linguistics Colloquium, Universiteit Groningen, Groningen, 18-11-2005.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2005) SAND. Grand Meeting, Scandiasyn, Leikanger, Noorwegen, 25-08-2005.
 • Barbiers, S. (2005) SAND. Presentatie SAND-project voor Provinciale Staten Friesland, Meertens Instituut, Amsterdam, 10-02-2005.
 • Barbiers, S. (2005) Some Results of the SAND Project. CLS Colloquium, Radboud Universiteit, Nijmegen, 12-01-2005.
 • Barbiers, S. (2005) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 2000-2004. Taal & Tongval Colloquium Nieuwe Dialectatlassen, Universiteit Gent, Gent, België, 22-04-2005.
 • Barbiers, S. & J.P. Kunst. (2005) The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech as an on-line Dynamic Atlas. Workshop Lexicale Databanken en Digitale Hulpmiddelen, Radboud Universiteit, Afdeling Taalwetenschap, Nijmegen, 29-04-2005.
 • Barbiers, S. (2005) Word-order alternations in three-verb clusters as non-parametric variation. The structure of parametric variation, University of Newcastle, Newcastle, UK, 07-09-2005.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2005) Zichzelf, hemzelf of z'n eigen. Reflexieven in dialecten van het Nederlands. Nederlands tussen Duits en Engels, Freie Universität Berlin, Berlijn, Duitsland, 30-09-2005.
 • Barbiers, S. (2004) Generatieve grenzen aan woordvolgordevariatie in drieledige werkwoordsclusters. Themamiddag Taalkundig Werkverband, Fryske Akademy, Leeuwarden, 09-10-2004.
 • Barbiers, S. (2004) Indefinite numeral ONE, definite cardinals and the cause of suppletion. Linguistic Perspectives on Numerical Expressions, Universiteit Utrecht, Utrecht, 11-06-2004.
 • Barbiers, S. & H.J. Bennis. (2004) Microvariation in Reflexives in Dialects of Dutch and its consequences for Binding Theory. Workshop on Approaches to Empirical Syntax/WOTS8, ZAS-Berlin en Universität Potsdam, Berlijn, Duitsland, 28-08-2004.
 • Barbiers, S. (2004) Modals, Aspect and the VO-OV parameter. ULCL Seminar, ULCL, Universiteit Leiden, Leiden, 12-05-2004.
 • Barbiers, S. (2004) On the polarity of modal complements. Workshop on Modal Verbs and Modality, Universität Tübingen, Tübingen, Duitsland, 25-03-2004.
 • Barbiers, S. (2004) On the relation between verb cluster type and word order variation in dialect Dutch 3-verb clusters. Workshop on Germanic Infinitives, Universität Konstanz, Konstanz, Duitsland, 01-10-2004.
 • Barbiers, S. (2004) On the relation between verb cluster type and word order variation in dialect Dutch 3-verb clusters. Workshop on Verb Clusters, Meertens Instituut, Amsterdam, 28-09-2004.
 • Barbiers, S. (2004) The SAND-project. Scandinavian Conference of Linguistics, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 07-01-2004.
 • Barbiers, S. & M.H. van der Ham. (2004) The on-line Dynamic Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Taalkunde-in-Nederland-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht, 07-02-2004.
 • Barbiers, S. & L.M.E.A. Cornips & J.P. Kunst. (2004) The syntactic atlas of the Dutch dialects. A corpus of elicited speech as an on-line Dynamic Atlas.. Sociolinguistic Symposium 15, University of Newcastle, Newcastle, UK, 01-04-2004.
 • Barbiers, S. (2003) Focus Particle Doubling. TIN-dag, AVT, Utrecht, 01-02-2003.
 • Barbiers, S. (2003) Generalized Focus Particle Doubling. 18th Comparative Germanic Syntax Workshop, University of Durham, Durham, UK, 20-09-2003.
 • Barbiers, S. (2003) Obligatory Focus Scrambling. Scrambling workshop, Universiteit Leiden, Leiden, 30-10-2003.
 • Barbiers, S. (2003) Taal en Denken. Universeel goed, Vereniging van Gereformeerde Studenten Utrecht, Utrecht, 26-08-2003.
 • Bennis, H.J. & S. Barbiers. (2003) The Syntactic Atlas of Dutch Dialects. ESF-workshop on Syntactic Microvariation, Padua, Italië, 11-09-2003.
 • Barbiers, S. (2003) Variation at the End: Theoretical restrictions on geographic and individual word order variation in Dutch three-verb clusters. ICLaVE 2, Universiteit van Uppsala, Uppsala, Zweden, 13-06-2003.
 • Barbiers, S. (2002) Fruit flies, hippos and syntactic microvariation. TIN-dag (Algemene Vereniging voor Taalwetenschap), Universiteit Utrecht, Utrecht, 26-01-2002.
 • Barbiers, S. & M. Greijmans. (2002) Microvariation in the Syntax of ONE Insertion. GLOW Colloquium 25, Meertens Instituut en Universiteit Utrecht, Amsterdam, 09-04-2002.
 • Barbiers, S. (2002) Variatie in de morfosyntaxis van 'één'. Taal en Tongval Colloquium, Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 08-11-2002.
 • Barbiers, S. (2002) Variation in ONE-insertion and the syntax of DP. ULCL Seminar, Universiteit Leiden, Leiden, 20-03-2002.
 • Barbiers, S. (2001) Auxiliary genoeg 'enough'. Taalkunde-in-Nederland (TIN-) dag, Universiteit Utrecht, Utrecht, 03-02-2001.
 • Barbiers, S. & M. van Oostendorp. (2001) Deriving speaker-oriented evaluative adverbs in Dutch: -erwijs, -weg, -genoeg. Third Mediterranean Meeting on Morphology, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 21-09-2001.
 • Barbiers, S. (2001) Fronting in imperative clauses. Imperative clauses in generative grammar, Universiteit Leiden, Leiden, 26-06-2001.
 • Barbiers, S. (2001) N-ellipsis, A-Agreement and pronominalization. Workshop Dialect Syntax in the Westgermania, Universität Freiburg, Freiburg, 30-11-2001.
 • Barbiers, S. (2001) Syntactic Microvariation in Flanders and the Netherlands. Staff seminar Grammaticamodellen, Katholieke Universiteit Tilburg (KUB), Tilburg, 17-10-2001.
 • Barbiers, S. (2001) Taal: aangeboren of aangeleerd?. Vereniging van Gereformeerde Studenten Delft, Delft, 17-11-2001.
 • Barbiers, S. (2001) The SAND-project. Workshop Dialect Syntax in the Westgermania, Universität Freiburg, Freiburg, 29-11-2001.
 • Barbiers, S. (2000) Auxiliary 'genoeg' and the syntax of the middle field in Dutch. Groningen Linguistics Colloquium, Groningen Linguistics Colloquium, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 10-11-2000.
 • Barbiers, S. (2000) Compositional Antisymmetry. Antisymmetry Workshop, Universiteit van Pisa, Cortona, Italië, 17-05-2000.
 • Barbiers, S. (2000) Focus particles and the syntactic determination of 'lexical' meaning. Language, Culture and Cognition, Universiteit Leiden, Leiden, 22-03-2000.
 • Barbiers, S. (2000) Het SAND-project. Vergadering Wetenschapscommissie Geesteswetenschappen, Meertens Instituut, Amsterdam, 23-02-2000.
 • Barbiers, S. (2000) On the almost complementary distribution of APs and PPs. Taalkunde-in-Nederland (TIN-)dag, Universiteit Utrecht, Utrecht, 05-02-2000.
 • Barbiers, S. (2000) Over taal en denken. Dies Natalis Studentenvereniging Franciscus Gomares, Leiden, 19-10-2000.
 • Barbiers, S. (2000) Universele grammatica en syntactische variatie. Meertenslezingen, Meertens Instituut, Amsterdam, 06-04-2000.