Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

 • Sinterklaas verklaard

  Sint-Nicolaas en Sinterklaas, één en dezelfde figuur of toch niet? Welke naam ook gebruikt wordt, evident is dat hij het middelpunt vormt van een belangrijk en samenbindend familiefeest. In dit boek wordt het fenomeen Sinterklaas ‘verklaard’ door Eugenie Boer, Willem Koops, Herman Pleij, John Helsloot en Henk van Benthem.

  Read more...

 • Splitsen of knopen

  Op 1 december 2009 verschijnt Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland. Met deze uitgave willen het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Mondriaan Stichting, Erfgoed Nederland, het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur de discussie over volkscultuur in Nederland stimuleren.

  Read more...

 • Worshipping the Great Moderniser

  Contemporary Thailand has seen the rise of an immense cult focused on King Chulalongkorn the Great (r. 1868-1910). In Worshipping the Great Moderniser, Irene Stengs explores the continuing appeal of King Chulalongkorn and considers what this ruler's unprecedented popularity says about modern Thai society.

  Arguing that the exalted expectations of kingship are a product of the ambitions and anxieties of Thailand's expanding middle class, she compares the popular image of King Chulalongkorn with that of the present king, the highly venerated King Bhumibol Adulyadej. Stengs demonstrates how ideas and imaginings of Thainess, modernity, and kingship have culminated in what she terms "modern Buddhist kingship," a concept that draws on traditional idioms but is highly modern. Her search for the social imaginary surrounding Thai kingship and Thainess during the past century and a half yields an intriguing amalgam of popular religion, Buddhist kingship, nationalism, and material culture.

  Read more...

 • Het Luitboek van Thysius

  Image Het Luitboek van Thysius is het dikste luitboek ter wereld, en een van de zeer weinige luithandschriften uit Nederland. Het werd geschreven door Adriaen Smout uit Rotterdam, die in 1595 ging studeren aan de Leidse universiteit. Later werd hij een berucht contraremonstrants predikant, die er niet voor terugdeinsde vanaf de kansel haat te zaaien en tot geweld aan te zetten. Vondel noemde hem "Haantje Dikkop".

  Read more...

 • Afrikaans. Een drieluik

  ImageHet Afrikaans is één van de jongste loten aan de stam van de Germaanse talen. Het heeft zich ontwikkeld uit een groep 17e-eeuwse dialecten van het Nederlands, onder de invloed van zowel inheemse Afrikaanse talen ('Afrikatalen' in het Afrikaans) als geïmporteerde uitheemse talen en van een op het Nederlands gebaseerde pidgin die gesproken werd in en rond de Kaapkolonie.

  Read more...

 • Landwirtschaftliches Bauen im Nordwesten zwischen 1920 und 1950

  ImageDit boek biedt een kritisch overzicht van agrarische architectuur in Noordwest-Duitsland en Nederland. Tegelijkertijd geeft het een algemener beeld van een periode die bepaald is door het spanningsveld tussen modernisering en traditie. Het accent ligt op Westfalen en Nedersaksen (Duitsland), maar de auteurs geven ook een kijk over de grens naar Nederland.

  Read more...

 • Op pelgrimstocht

  ImageHeiloo, Maastricht, Roermond en Amsterdam zijn belangrijke bedevaartsplaatsen in Nederland. In het veertiende deel van de 35-delige reeks Geloof in Nederland, Op pelgrimstocht, beschrijft Peter Jan Margry de ontwikkeling van pelgrimstochten sinds de Middeleeuwen.
 • Hadewijch. Liederen

  ImageHadewijch is de eerste vrouw in Europa geweest, in de woorden van Frits van Oostrom, die het heeft gewaagd de mystieke minne uit te zingen in pure liefdespoëzie. Hadewijch is een gepassioneerd en compromisloos dichteres, haar poëzie is complex, gevoelig en ingenieus, haar lied is direct en intens.

  Read more...

 • Canon met de kleine c

  De ‘kleine c’ wil het verhaal terugbrengen in de samenleving en in het onderwijs. Dit gebeurt door aan de grote Canon vijftig volksverhalen, liederen en getuigenissen uit de mondelinge overlevering te koppelen. Allemaal uitingen uit de dagelijkse cultuur. Want verhalen blijven makkelijker in de herinnering hangen.

  Read more...

 • Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

  ImageDe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) presenteert in twee delen de morfologie van de Nederlandse (en Friese) dialecten aan het eind van de twintigste eeuw. Er is een enorme diversiteit aan morfologische vormingen in een betrekkelijk klein taalgebied, waar Nederlandse en Friese dialecten binnen de staten België en Nederland worden gesproken.

  Read more...