Organisatie

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.

Directie

Algemeen directeur: Prof. dr. Antal van den Bosch

Directeur bedrijfsvoering: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voorzitter Onderzoeksraad: Dr. Irene Stengs

Hoofd Technische Ontwikkeling: Ir. Marc Kemps-Snijders

Onderzoek

Het onderzoek aan het Meertens Instituut is georganiseerd in thema’s. De onderzoeksthema’s rouleren om de vijf jaar. Alle onderzoekers van het Meertens Instituut voeren onderzoek uit op één of meerdere thema’s en maken samen deel uit van de Onderzoeksraad.

Voorzitter: Dr. Irene Stengs

Bedrijfsvoering

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij het bedrijfsbureau van het KNAW Humanities Cluster.

Directeur bedrijfsvoering: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Communicatie

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT.

Communicatie & PR: Drs. Simone Wolff
Webredacteur: Dr. Mathilde Jansen

Collecties

Al meer dan 60 jaar verwerft het Meertens Instituut archieven en worden er collecties aangelegd door onderzoekers. Dit unieke materiaal op het terrein van de Nederlandse etnologie en variatielinguïstiek behoort tot het nationale erfgoed van Nederland.

Coördinator bibliotheek: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coördinator onderzoekscollecties: Drs. Douwe Zeldenrust

Technische Ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling beweegt zich op het grensvlak van ICT, onderzoek en cultureel erfgoed. Daarnaast beheert zij verschillende websites namens het Meertens Instituut waarmee algemene informatie en resultaten van onderzoek voor algemeen publiek en andere onderzoekers ontsloten wordt.

Hoofd: Ir. Marc Kemps-Snijders

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directie van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Momenteel bestaat de wetenschapscommissie uit de volgende leden:

Prof. dr. ir. John Nerbonne (voorzitter)
Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Alexandra Lenz
Institüt for Germanistiek Wien

Prof. dr. Marc Jacobs
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO

Prof. dr. Liliane Haegeman
Universiteit Gent

Prof. dr. Regina Bendix
Georg-August-Universität Göttingen

Prof. dr. Roeland van Hout
Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Joep Leerssen
Universiteit van Amsterdam