Page 13 of 115

  10 September 2018

  In memoriam Jurjen van der Kooi

  In memoriam

  Jurjen van der Kooi (Hardegarijp 22-12-1943 – Drachten 4-9-2018).


  Met grote verslagenheid is kennis genomen van het overlijden van Jurjen van der Kooi. Jurjen was vele jaren onderzoeker en hoofddocent aan het Nedersaksisch en Fries Instituut van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen, onder andere op het gebied van vertelcultuur. Jurjen was een gedreven publicist en een vraagbaak voor wie maar een beroep op hem deed. Hoewel Jurjen al langere tijd problemen had met zijn gezondheid, komt zijn overlijden toch erg plotseling, en treft ons diep.

  Read more...
  10 September 2018

  Nieuwsbrief september 2018

  In de nieuwsbrief van september kijken we met taaltechnoloog Folgert Karsdorp terug op een geslaagd experiment met de rapbot (of: MC Turingtest) op Lowlands Science. Ook hadden we na de zomer hoog bezoek van Zijne Majesteit de koning. Tijdens zijn bezoek aan het KNAW Humanities Cluster hielden verschillende onderzoekers een korte voordracht en mocht de koning de MC Turingtest spelen. 

  Read more...
  29 August 2018

  Koning bezoekt het Humanities Cluster en het NIAS van de KNAW

  Zijne Majesteit de koning heeft op woensdag 29 augustus 2018 een bezoek gebracht aan vier vooraanstaande onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

  Het werkbezoek begon bij het Humanities Cluster. Daar werd de koning welkom geheten door Wim van Saarloos, president van de KNAW en de directeuren van het cluster. Na een kort onderhoud wandelde de koning met het gezelschap door het Spinhuis. Eeuwen geleden was dit een plek waar arme en bedelende vrouwen werden opgesloten om te naaien en spinnen. Tegenwoordig is het een moderne werkplek voor wetenschappers en ondersteunend personeel. De koning ging er met enkele wetenschappers in gesprek over moderne, vaak digitale, methoden en technieken om eeuwenoude onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

  Read more...
  05 September 2018

  Onderzoek zonder Facebook

  Geïnspireerd door het recente project ‘Vertrokken Nederlands’, waarbij de taal van Nederlandse emigranten centraal staat, schreef collectiemanager Douwe Zeldenrust voor Neerlandistiek een bijdrage over vergelijkbaar onderzoek aan het Meertens Instituut in de jaren 60 van de vorige eeuw. Toen deed dialectologe Jo Daan onderzoek naar resten Nederlands in de Verenigde Staten. Hoe voerde zij het onderzoek uit, zonder dat zij de beschikking had over de digitale technieken van tegenwoordig of sociale media als Facebook? Zeldenrust beschrijft de geschiedenis van een bijzondere collectie van het Meertens Instituut aan de hand van tien vragen.

  Foto: Jo Daan (rechts) in Amerika (1966). Op de voorgrond staat een van de audioapparaten die Jo Daan gebruikte.

  02 August 2018

  Oproep aan geƫmigreerde Nederlanders en Vlamingen

  In onze nieuwsbrief van juni 2018 besteedden we aandacht aan Vertrokken Nederlands, het grootschalige onderzoek dat Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut gaat uitvoeren naar de taal van Nederlandse emigranten.
   
  Inmiddels hebben we, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.